Samhälle och utveckling

Skålar designade av Marina Jonsson.

Vill du starta eller investera i ett företag på landsbygden? Vill du tillsammans med andra utveckla bygden där du bor? Då kan du söka företagsstöd eller projektstöd.

Vårplöjning.

Företag kan söka stöd hos länsstyrelsen för olika typer av investeringar som till exempel främjar utveckling av verksamheter eller bidrar till nya jobb på landsbygden.

genrebilder

Länsstyrelsen driver och deltar i planering, organisering, genom­förande och uppföljning av integrationsinsatser. Arbetet sker oftast tillsammans med andra aktörer.

Skrotbil i skogen

Vill du starta ett företag som arbetar med bilskrotning måste du ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.