Klimatinvesteringsstöd

Har du en idé som kan bidra till att minska ditt företags klimatpåverkan? Du kan söka investeringsstöd för att utföra åtgärden. Just nu går det inte att söka stöd men Klimatklivet kan komma igång igen senare i år.

Ansökan till Klimatklivet är stängd för tillfället men kan öppna senare i år

Om riksdagen i juni beslutar i enlighet med vårbudgeten så kommer Naturvårdsverket att öppna upp för nya ansökningar till Klimatklivet under andra hälften av 2019. Preliminärt blir det då två ansökningsomgångar, en i augusti och en i oktober.

De åtgärder som hittills beviljats stöd 2015-2018 kommer att få sina pengar utbetalda enligt beslut.

Mer om Klimatklivet hos Naturvårdsverketlänk till annan webbplats

Uppdaterad: 2019-06-03

Klimatklivet är ett investeringsstöd för lösningar som minskar växthusgasutsläpp och bidrar till ett klimatsmart samhälle.

Vad kan jag få stöd för?

Naturvårdsverket uppmanar potentiella sökande som vill förbereda nya ansökningar att utgå ifrån de regler som har gällt hittills. Det är möjligt att dessa underlag och beräkningar kan återanvändas i nya ansökningar. Samtidigt ska man som sökande vara medveten om att stödet till viss kan förändras.

Exempel på åtgärder som du kan söka stöd för:

 • Fasa ut fossil energi.
 • Ta tillvara restvärme.
 • Bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas eller fossilfri diesel (HVO).
 • Bygga anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas.
 • Minska utsläppen av metan eller lustgas.
 • Installera laddstationer för elbilar till exempel i områden med flerbostadshus, vid pendlarparkeringar, stora arbetsplatser eller besöksmål.

Åtgärden du söker stöd för ska vara lokalt eller regionalt förankrad och ligga i linje med länets klimat- och energistrategi.

Hur ansöker jag?

Du ansöker om stöd ur Klimatklivet i Naturvårdsverkets e-tjänst.

Kontakta Länsstyrelsen om du behöver stöd och råd om ansökan.

Under 2015, 2016 och 2017 har regeringens satsning Klimatklivet gett olika länsorganisationer pengar för många åtgärder, se nedan. Besluten är tänkta att långsiktigt bidra till att minska utsläpp som påverkar klimatet negativt.

Laddstolpar

 • Bergs Tingslag Elektriska AB. Beviljat stöd om 4 820 000 kronor för uppförande av laddstationer för elfordon.
 • Östersunds kommun. Beviljat stöd om 755 000 kronor för uppförande av laddstationer för elfordon.
 • Östersundshem. Beviljat stöd om 695 060 kronor för uppförande av icke-publika laddstationer för elfordon.
 • Region Jämtland Härjedalen. Beviljat stöd om 600 000 kronor för uppförande av icke-publika laddstationer för elfordon.
 • Jämtkraft AB. Beviljat stöd om 450 000 kronor för uppförande av snabbladdningsstationer i länet.
 • Fortum Markets AB. Beviljat stöd om 281 400 kronor för uppförande av snabbladdningstation i Ragunda kommun.
 • Fortum Markets AB. Beviljat stöd om 281 000 kronor för uppförande av snabbladdningstation i Strömsund.
 • Fortum Markets AB. Beviljat stöd 0m 281 000 kronor för uppförande av snabbladdningstation i Hammerdal.
 • Fortum Markets AB. Beviljat stöd om 277 950 kronor för uppförande av snabbladdningstation i Bräcke.
 • Östersundshem. Beviljat stöd om 200 000 kronor för uppförande av icke-publika laddstationer för elfordon.
 • Bostadsrättsföreningen Fjällbjörken. Beviljat stöd om 130 000 kronor för uppförande av icke-publika laddstationer för elfordon.
 • Årehus AB. Beviljat stöd om 129 500 kronor för uppförande av laddstationer för elfordon.
 • Kardusen samfällighet. Beviljat stöd om 92 500 kronor för uppförande av icke-publika laddstationer för elfordon.
 • A P Korv i Brunflo AB. Beviljat stöd om 83 000 kronor för uppförande av publika laddstationer för elfordon.
 • Angora AB i Sveg. Beviljat stöd om 83 000 kronor för uppförande av snabbladdningstation i Sveg.
 • Scandic Hotels AB. Beviljat stöd om 81 150 kronor för uppförande av publika laddstationer för elfordon.
 • Storhogna Högfjällshotell och Spa AB. Beviljat stöd om 75 500 kronor för uppförande av publika laddstationer för elfordon.
 • Diös Fastigheter AB. Beviljat stöd om 75 000 kronor för uppförande av icke-publika laddstationer för elfordon.
 • Matmarknaden i Östersund. Beviljat stöd om 53 500 kronor för uppförande av publika laddstationer för elfordon.
 • Swedavia. Beviljat stöd om 52 000 kronor för uppförande av icke-publika laddstationer för elfordon.
 • Vålådalens Fastighets AB. Beviljat stöd om 48 500 kronor för uppförande av publika laddstationer för elfordon.
 • Nordic Outback Concept AB. Beviljat stöd om 25 000 kronor för uppförande av laddstationer för elfordon.
 • Årehus AB. Beviljat stöd om 23 750 kronor för uppförande av icke-publika laddstationer för elfordon.
 • Hotel Nordica i Strömsund. Beviljat stöd om 21 750 kronor för uppförande av publik laddstation för elfordon.
 • Fortum Markets AB. Beviljat stöd om 21 500 kronor för uppförande av semisnabbladdning för elfordon i Östersund.
 • Rexel Sverige AB. Beviljat stöd om 12 500 kronor för uppförande av icke-publika laddstationer för elfordon.

Energikonvertering

 • NCC Industry AB. Beviljat stöd om 5 277 500 kronor för energikonvertering till träpellets.
 • Jämtlands Värme AB. Beviljat stöd om 2 500 000 kronor för fjärrvärme i Gäddede.
 • Minera Skiffer AB. Beviljat stöd om 1 650 000 kronor för energikonvertering till fast biobränsle.
 • NCC Industry AB. Beviljat stöd om 1 200 000 kronor för konvertering till förnyelsebar energi.
 • Kullsta 1132 AB. Beviljat stöd om 579 250 kronor för energikonvertering.
 • Fors Industrier AB. Beviljat stöd om 438 000 kronor för energikonvertering till fast biobränsle.
 • Bräcke kommun. Beviljat stöd om 357 600 kronor för fjärrvärme i Gällö.
 • Bruksvallarnas fjällhotell. Beviljat stöd om 266 831 kronor för energikonvertering till träflis.

Informationsinsats

 • Åre kommun. Beviljat stöd om 175 000 kronor för informationsinsats till familjer i Åre kommun.

Fordon

 • Inlandsbanan AB. Beviljats stöd om 155 250 kronor för byte till Scania DC9071A och HVO.

Kriterier för att få stöd

Ansökningarna bedöms i första hand utifrån vilken klimateffektivitet åtgärderna har. Klimateffektivitet innebär minskning av utsläpp under åtgärdens livslängd delat med investeringskostnaden. Andra kriterier är bland annat:

 • Åtgärden ska ha en tillräckligt hög klimatnytta. Klimatnyttan bör vara minst 0,75 kg koldioxidekvivalenter per investerad krona.
 • Åtgärden får inte vara lönsam utan stöd.
 • Åtgärden får inte innebära produktion av förnybar el som kan omfattas av elcertifikat.
 • Åtgärden får inte handla om att reducera utsläpp inom handeln med utsläppsrätter, om det inte innebär att ta tillvara restvärme.

Du måste få beslut om stöd innan du kan påbörja din åtgärd.

Åtgärden ska vara genomförd senast 2020. Vid behov finns möjligheter till längre genomförandetid, men max till och med våren 2023.

Kontakt

Sofie Hjortsberg

Handläggare