Energieffektivisering

Som fastighetsägare kan du söka stöd för att renovera och energieffektivisera hyresbostäder.

Stödet består av två delar. En del går till en hyresrabatt för hyresgästerna, som administreras av fastighetsägaren och den andra delen går till fastighetsägaren.

Ansökan måste gälla båda delarna.

Kontakt