Miljö

Vindkraftverk. Foto: Marie Birkl.

Länsstyrelsen leder det regionala arbetet med energiomställningen och minskad klimatpåverkan. Vi samordnar arbetet och ger stöd till näringsliv, kommuner och myndigheter i dessa frågor.

Klimatklivet.

Har du en idé som kan bidra till att minska ditt företags klimat­påverkan? Då kan du söka investeringsstöd för att utföra åtgärden.

LONA - Lokala naturvårdsinsatser

Vill du genomföra ett projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa? Då har du möjlighet att få statligt bidrag till projektet. Under 2018–2020 kan du även få bidrag för satsning på våtmarker.

Flyginventering över en damm. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län.

Vattenkraft är en viktig energikälla, men anläggningarna har samtidigt en stor påverkan på miljön. Du som äger ett vattenkraftverk måste löpande arbeta för att minska miljöpåverkan.