Mark och bebyggelse

Ett höghus. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län.

Ska du bygga eller renovera bostäder? Du kan få stöd för vissa typer av bostäder och för bostäder i speciella områden.

Kameror på en vägg.

Vill du övervaka platser dit allmänheten har tillträde? Då behöver du ansöka om tillstånd för kameraövervakning hos Länsstyrelsen. I vissa fall räcker det med att du anmäler det till oss i förväg.

Metalldetektor. Foto: mostphotos.se

Vill du använda en metall­sökare? Då behöver du först ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

En lagbok. Foto: Tina Stafrén.

Vill du överklaga ett beslut enligt plan- och bygglagen? Du har tre veckor på dig att lämna in ett överklagande.