Mark och bebyggelse

Ett höghus. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län.

Ska du bygga eller renovera bostäder? Du kan få stöd för vissa typer av bostäder och för bostäder i speciella områden.

körskador

Terrängkörning på barmark är förbjuden i hela Sverige. Länsstyrelsen kan besluta om undantag från barmarksförbudet och snöskoterförbuden.

Metalldetektor. Foto: mostphotos.se

Vill du använda en metall­sökare? Då behöver du först ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

En lagbok. Foto: Tina Stafrén.

Vill du överklaga ett beslut enligt plan- och bygglagen? Du har tre veckor på dig att lämna in ett överklagande.