Bidrag till samiska kulturmiljöer

Vill du vara med och påverka vilka samiska kulturmiljöer som kommer att bevaras och leva vidare? Under 2018–2020 lyfter Länsstyrelsen särskilt fram berättelser om platser från Saepmie, innan de glöms bort för alltid.

Kanske har du en berättelse om en person eller händelse, med anknytning till en särskild plats, som du vill dela med andra? Nu har du möjlighet att söka bidrag för att göra det.

Det är viktigt att det finns en mångfald av kulturmiljöer, därför ger vi dig möjlighet att vara med och påverka vilka platser och berättelser som lyfts fram. Satsningen genomförs gemensamt vid länsstyrelserna i Jämtlands, Västernorrlands, Norrbottens och Västerbottens län.

Kampanjen vill fånga upp nya berättelser från såväl kända som okända samiska kulturmiljöer. Berättelserna ska utgå ifrån en plats som görs tillgänglig för andra genom information i till exempel broschyr/skrift, webbplats, skyltar och berättarkvällar.

Du är även välkommen att söka bidrag för restaurering av kåtor och andra projekt som anknyter till samernas historia.

Affisch - Vill du bidra med berättelser från SaepmiePDF

Affisch - Vill du bidra med berättelser från Saepmie (samisk version)PDF

Låter detta intressant?

Vi tar emot ansökningar löpande under åren som kampanjen håller på.

Kontakt

Eva Karlsson

Antikvarie