Bostäder

Vill du bygga eller renovera bostäder för äldre personer? Du kan ansöka om stöd för det.

Samfällighetsföreningar

Är du medlem i en samfällighetsförening? Länsstyrelsen hjälper till om din förening saknar förmåga att besluta om föreningsstämma eller om en syssloman behövs i föreningen. Det är också Länsstyrelsen som tar emot ansökningar om att upplösa en samfällighetsförening.

Samfällighetsföreningar

Stöd till renovering för äldre

Är du medlem i en samfällighetsförening? Länsstyrelsen hjälper till om din förening saknar förmåga att besluta om föreningsstämma eller om en syssloman behövs i föreningen. Det är också Länsstyrelsen som tar emot ansökningar om att upplösa en samfällighetsförening.

Stöd till renovering för äldre

Kontakt