Fiske

I Jämtlands län finns mycket goda förutsättningar för många olika typer av sport- och fritidsfiske, allt från fiske i fjällen till sjöar och vattendrag från söder till norr. Öring, röding, harr och sik är några av de arter som finns i våra vatten.

För att fiska i Jämtlands län behöver du ha kunskap om var du får fiska och hur du får fiska. För att skydda och stärka fiskbestånden finns ett omfattande regelverk för fisket. Att följa gällande fiskeregler är därför mycket viktigt för ett fortsatt hållbart fiske.

På svenskafiskeregler.se kan du ta del av vilka fiskeregler som gäller för fritidsfiske i svenska havsområden och landets fem största insjöar (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön).

Kontakt