Jakt och fiske

Älg som vilar. Foto: Kenneth Johansson.

Här hittar du information om årets jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten till Länsstyrelsen.

Bilder från Gränslandet

Vill du fiska i fjällen? För att fisket ska vara långsiktigt hållbart finns olika fiskeregler och lokala fiske­bestämmelser som du behöver hålla dig till.

Fiskespö vid fiske i tjärn. Foto: Marie Birkl

Vill du göra insatser som gynnar vår fiskfauna? Länsstyrelsen har möjligheter att stödja prioriterade fiskevårdsprojekt exempelvis genom statliga fiskevårdsbidrag och fiskeavgiftsmedel.

Lodjur i snö. Foto: Göran Ekström.

I jaktlagen står vilka vilda djur som får jagas. Länsstyrelsen ansvarar för viltförvaltningen med hjälp av länets viltförvaltningsdelegation.