Brinnande spritköksbrännare

Från klockan 12.00 den 10 augusti råder inte längre något eldningsförbud i Jämtlands län. Länsstyrelsen manar till försiktighet vid eldning. Tänk på att användning av öppen låga sker på eget ansvar.

Gård på landet. Foto: Marie Birkl.

Många lantbrukare i länet har endast fått halv vallskörd och betena har slutat växa på många håll i länet. Det här går att göra för att mildra foderbristen.

En brandman släcker en skogsbrand.

Länsstyrelsen har fattat beslut om att det är förbjudet för allmänheten att vistas inom de brandskadade skogsområdena som benämns Storbrättan och Lillåsen-Fågelsjö i Härjedalens kommun.

Ett trasigt brandskåp. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län.

Länsstyrelsens roll i krisberedskapen är att samordna det regionala arbetet – före, under och efter en samhällsstörning.

Gammal tall som lutar. Foto: Marcus Elemerstad

Myndigheter, kommuner, landsting/regioner, företag samt föreningar och andra organisationer kan söka stöd hos länsstyrelsen för olika typer av investeringar som till exempel främjar utveckling av verksamheter eller bidrar till nya jobb på landsbygden.

Närbild av en svart och vit mans händer i ett handslag. Foto: Roland Magnusson

Du som är del av en ideell organisation, ett trossamfund eller arbetar på kommunen kan söka bidrag för insatser som hjälper asylsökande att etablera sig i Sverige. Bidragen är en del av den nationella satsningen TIA - Tidiga insatser för asylssökande.