Foto: Wavebreakmedia /Mostphotos.se

Fredagen den 10 maj bjuder Länsstyrelsen in till en workshop som ska bidra till det Nationella målet Jämlika villkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Workshopen hålls på Storsjöteatern i Östersund.

LONA-logotyp

Vill du genomföra ett projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa? Då har du möjlighet att få statligt bidrag till projektet. Under 2018–2020 kan du även få bidrag för satsning på våtmarker.

Fiskespö vid fiske i tjärn. Foto: Marie Birkl

Vill du göra insatser som gynnar vår fiskfauna? Länsstyrelsen har möjligheter att stödja prioriterade fiskevårdsprojekt exempelvis genom statliga fiskevårdsbidrag och fiskeavgiftsmedel.

En man som vandrar i Gränslandet. Foto: Kentaroo Tryman.

Ideella organisationer och föreningar är viktiga för att vi ska kunna ha ett rikt friluftsliv och natur som är tillgänglig för alla. Sverige har tio mål för friluftsliv som ska uppnås till år 2020.

Foto: Mostphotos.se/Olandsfokus

Från och med 2018 finns en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med lokala vattenvårdsprojekt. Det går nu att söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som bidrar till förbättrad vattenmiljö. Sista ansökningsdag är 28 februari 2019.

Närbild av en svart och vit mans händer i ett handslag. Foto: Roland Magnusson

Du som är del av en ideell organisation, ett trossamfund eller arbetar på kommunen kan söka bidrag för insatser som hjälper asylsökande att etablera sig i Sverige. Bidragen är en del av den nationella satsningen TIA - Tidiga insatser för asylssökande.