Tranor och vitkindade gäss

Tranor och gäss kan orsaka stora skador på din skörd när de samlas i större antal. Det finns olika förebyggande åtgärder för att förhindra skada, exempelvis stängsel för att hålla gäss borta samt olika skrämselåtgärder.

Förebyggande åtgärder mot viltskador

För att undvika att vilt ställer till skada på bland annat gröda måste man försöka förebygga skadorna. Grundprincipen i det svenska viltskadesystemet är att viltskador ska förebyggas genom jakt. Information om aktuella jakttider och bestämmelser för tranor, gäss och sångsvan finns bilagorna 1 och 4 jaktförordningen.

Jaktförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skrämselutrustning

Om skador uppstår måste du sätta ut någon form av skrämselutrustning så fort som möjligt för att förhindra att fåglarna gör mer skada. Det finns en mängd olika typer av skrämselutrustning i handeln, se Viltskadecenters webbplats  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.för exempel. Vanliga fågel­skrämmor kan också fungera. Ofta vänjer sig fåglarna vid utrustningen efter en tid och man kan behöva flytta runt dem för att maximera skrämsel­effekten.

Gäss som häckar på strand­ängar kan ibland bli besvärliga genom att de går in i angrän­sande gröda eller betesmark och orsakar skada. Detta kan på flera ställen enkelt förhin­dras genom uppsättning av gåsstängsel som gässen inte tar sig förbi.

Välj lämpliga sorter av gröda eller vänta med att plöja

Andra åtgärder kan vara att välja en sort av gröda som inte är lika attraktiva för fåglarna eller att vänta med att plöja stubbåkrar efter korn för att ge till exempel tranor möjligheten att födosöka på stubben. Detta förhindrar att de uppehåller sig på grödor där de orsakar skada.

Möjlighet till bidrag

Det finns möjlighet för lantbrukare att ansöka om bidrag för att förebygga viltskador som orsakas av tranor och sångsvan. Du söker bidrag genom att fylla i Sveriges Lantbruksuniversitets blankett Länk till annan webbplats. och skicka den till länsstyrelsen. 

Vid omfattande problem – kontakta Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har besiktnings­män som arbetar med rådgivning och information samt besiktar skador på gröda, orsakade av fredat vilt. Viss skrämselutrustning finns till utlåning, kontakta Länsstyrelsen för närmare besked.

Om skada har skett

Du kan i vissa fall få ersättning för skador som tranor och vitkindade gäss orsakar. En förutsättning är att du har försökt förebygga skadorna.

Om skador har uppstått som kan antas vara orsakade av fredat vilt på din gröda, ska du omgående kontakta en besiktningsman. Jämtlands läns besiktningsmän för gröda är:

  • Erik Danielsson, Järpen, telefon 070–331 04 92
  • Håkan Olofsson, Östersund, telefon 070–373 00 63

Besiktningsmannen ska besiktiga grödan så fort som möjligt. Vid besiktningen skriver denne ett protokoll och gör en primär värdering på hur stort det totala skördebortfallet kommer att bli. Besiktningen och värderingen ligger sedan till grund och är även en förutsättning för en ansökan om ersättning.

Ansökan om ersättning kan sedan göras inom 3 månader efter den uppkomna skadan. Ansökan görs på en särskild blankett som du får av besiktningsmannen eller Länsstyrelsen. Notera att blanketten ska skickas in av dig som sökande. Blanketten hittar du även här nedan.

Kontakt

Jerk Sjöberg

Naturvårdshandläggare

Telefon 010-2253656

Telefontid: Måndag–fredag 10.00–11.00

Sara Lindqvist

Naturvårdshandläggare

Telefontid: Måndag–fredag 13.00–14.00