Omsättningsstöd till näringsidkare

Näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd. Länsstyrelsen handlägger stödet men du gör din ansökan hos Boverket.

På den här sidan hittar du övergripande information om stödet. Längst ned på sidan hittar du kontaktinformation till ansvarig Länsstyrelse som du kan vända dig till vid frågor.

Du gör ansökan i Boverkets e-tjänstlänk till annan webbplats

(Du loggar in i e-tjänsten med din e-legitimation.)

Ansökningsperioden avslutas den 31 januari 2021.

Vad innebär stödet?

Stödet ger ersättning för förlorade intäkter under fem månader, från mars till juli i år. Stödet är 75 procent av det man tappat i omsättning jämfört med samma period 2019. Varje företag kan få maximalt 120 000 kronor i ersättning.

Stödet är på motsvarande sätt som omställningsstödet uppdelat i tre stödperioder:

 • mars – april 2020
 • maj 2020
 • juni – juli 2020.

Motsvarande månad eller månader föregående år utgör respektive stödperiods referensperiod.

Vem kan söka stödet?

Enskilda näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av den pågående pandemin kan söka omsättningsstödet.

Du som är enskild näringsidkare kan även ansöka om omställningsstödet om du uppfyller kraven för det. Mer information om det stödet finns hos Skatteverket.

Mer om omställningsstödet hos Skatteverketlänk till annan webbplats

Kan handelsbolag eller kommanditbolag få stödet?

Stödet gäller endast för fysiska personer som driver näringsverksamhet, så kallad enskild firma eller enskild näringsverksamhet. Det innebär att fysiska personer som är delägare i handelsbolag och kommanditbolag inte kan få detta stöd.

Vad krävs för att stödet ska beviljas?

En förutsättning är bland annat att den enskilde näringsidkaren har haft en omsättning på minst 200 000 kronor under föregående år, att omsättningstappet beror på effekterna av pandemin och att den sökande inte varit berättigad till arbetslöshetsersättning. Ytterligare en förutsättning för att stöd ska beviljas är att den enskilda näringsidkaren har gjort vad som skäligen kan krävas för att uttömma möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning för sådan förlorad omsättning som stödet ska beräknas på.

En förutsättning är att den enskilde näringsidkaren har haft en omsättning på minst 200 000 kronor under föregående år.

För att stöd ska beviljas krävs att nettoomsättningen för

 • mars – april 2020 understeg 70 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019
 • maj 2020 understeg 60 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019
 • juni och juli 2020 understeg 50 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019.

Hur mycket kommer företag kunna få i stöd?

Den enskilda näringsidkaren kan få ersättning med 75 procent av omsättningstappet. Totalt kan företagaren få ett maximalt stöd på 120 000 kronor.

Hur ansöker jag?

Ansökan gör du i Boverkets e-tjänstlänk till annan webbplats

Det finns även en läsversion av e-tjänsten för att du ska kunna se vilka uppgifter som behövs utan att behöva logga in i e-tjänsten.

Läsversion av e-tjänsten för omsättningsstödlänk till annan webbplats

Information om stödet hos Boverketlänk till annan webbplats

Du som har e-legitimation ska använda e-tjänsten i första hand. Undantag är personer med skyddad identitet och personer folkbokförda utanför Sverige. De ska ansöka via pappersblankett. Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Kan ansökan skickas in av ett ombud?

Om du vill skicka in din ansökan via ombud måste pappersblankett användas. Denna beställs hos oss på Länsstyrelsen.

Ansökan på pappersblankett och eventuella kompletteringar till e-ansökan skickas med vanlig post till:

Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand

Länsstyrelser som handlägger ansökningar om stöd:

 • Länsstyrelsen i Stockholms län om den enskilda näringsidkaren vid ansökningstillfället är folkbokförd i Stockholms, Uppsalas, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län.
 • Länsstyrelsen i Östergötlands län om den enskilda näringsidkaren vid ansökningstillfället är folkbokförd i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län.
 • Länsstyrelsen i Skåne län om den enskilda näringsidkaren vid ansökningstillfället är folkbokförd i Kronobergs, Blekinge eller Skåne län.
 • Länsstyrelsen i Västra Götalands län om den enskilda näringsidkaren vid ansökningstillfället är folkbokförd i Hallands eller Västra Götalands län.
 • Länsstyrelsen i Dalarnas län om den enskilda näringsidkaren vid ansökningstillfället är folkbokförd i Värmlands, Örebro, Dalarnas eller Gävleborgs län.
 • Länsstyrelsen i Västernorrlands län om den enskilda näringsidkaren vid ansökningstillfället är folkbokförd i Jämtlands eller Västernorrlands län.
 • Länsstyrelsen i Norrbottens län om den enskilda näringsidkaren vid ansökningstillfället är folkbokförd i Västerbottens eller Norrbottens län.

Länsstyrelsen Östergötland kommer ha ett samordningsansvar och administrera insatsen.

När går det att söka stödet?

Det går att söka från och med den 10 november till den 31 januari 2021.

När betalas stödet ut?

Stödet betalas ut i anslutning till Länsstyrelsens beslut.

Vem gör vad?

Länsstyrelserna ansvarar för frågor om stöd, handläggning, beslut om stöd samt uppföljning av stöd som betalats ut. Vilken länsstyrelse som ansvarar för handläggningen framgår under rubriken Hur ansöker jag.

Länsstyrelsen i Östergötlands län samordnar länsstyrelsernas arbete med stödet. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten.

Boverket tar fram ansökningsformulär och e-tjänst för stödet. Det är även Boverket som betalar ut beviljat stöd.

Varför har regeringen infört ett nytt stöd?

Coronaviruset har snabbt fått stora ekonomiska konsekvenser för många företagare. Vissa företagare har inte kunnat dra nytta av de åtgärder som hittills har presenterats under den pågående pandemin, som till exempel stöd vid korttidspermittering och omställningsstöd. Regeringen har därför beslutat att avsätta fem miljarder kronor i omsättningsstöd till enskilda näringsidkare.

Kontakt

Lisa Bois

Handläggare

Karin Frejarö

Enhetschef, Hållbar regional utveckling