Deponera arrende

Du kan deponera arrende om du exempelvis anser att du har rätt till avdrag på avgiften. Ansök om deponering av arrende hos Länsstyrelsen.

Om du anser att du har rätt till avdrag på arrendeavgiften har du möjlighet att deponera det avdragna beloppet hos Länsstyrelsen. Du kan på detta sätt undvika att arrenderätten går förlorad på grund av att du inte har betalat avgiften i rätt tid.

Vad krävs för att jag ska kunna deponera arrendet?

Som arrendator har du rätt att deponera arrendeavgift om du anser att du:

 • har rätt till avdrag på avgiften enligt någon bestämmelse i jordabalken
 • har rätt till ersättning för skada enligt jordabalken
 • har rätt till ersättning för att du på egen bekostnad har avhjälpt brister
 • har ett ekonomiskt motkrav på jordägaren, oavsett vad motkravet gäller
 • inte är överens med jordägaren om storleken på arrendeavgiften, om beloppet inte är bestämt i arrendeavtalet.

Fördelen med att deponera arrendet hos Länsstyrelsen jämfört med att bara låta bli att betala är att jordägaren inte får hävda att arrenderätten är förverkad för att du inte har betalat. Du kan dock gå miste om arrenderätten om du deponerar en för stor del av avgiften, till exempel hela arrendeavgiften även om bara en tjugondel av arrendeställets ägor har försämrats genom exempelvis jordras. Arrenderätten kan också förverkas om du deponerar efter avgiftens förfallodag.

Hur gör jag för att deponera arrendet?

En ansökan om deponering av arrende består av tre delar. Du ska skicka in en ansökan till Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger, betala in pengarna du vill deponera och lämna en säkerhet. Vi kan inte fatta beslut om deponering innan du gjort alla tre delar.

 • Ansök om deponering av arrende - För att deponera arrende fyller du i en ansökan och skickar den till Länsstyrelsen.

Ansökan ska skickas till

Länsstyrelsen Jämtlands län
831 86 ÖSTERSUND

 • Betala in pengarna du vill deponera

  Så gör du vid det första inbetalningstillfället:
  Ange ditt organisationsnummer eller personnummer samt namn i betalningsmeddelandet. Exempel: ”012345-6789, Aktiebolag AB”.

  Så gör du vid kommande inbetalningstillfällen (om du vill fortsätta deponera hyra av samma orsak som vid det första tillfället):
  Ange det ärendenummer du fick vid den första deponeringen, månad eller kvartal som depositionen avser, hyrans förfallodag samt storleken på eventuell pant. Exempel: ”208-12345-2021, oktober 2021, 30 september 2021, pant 10 000”).  

Om vi godkänner din ansökan betalar du sedan in det belopp du vill deponera till Länsstyrelsens bankgiro 392-6862. Du avgör själv hur stort belopp du ska deponera.

 • Lämna en säkerhet för att få deponera - För att du ska få deponera pengar hos Länsstyrelsen måste du lämna en säkerhet i form av en pant eller borgensförbindelse. Säkerheten ska täcka eventuella rättegångskostnader och dröjsmålsränta om hyresvärden eller jordägaren enligt domstol får rätt till det deponerade beloppet.

  Länsstyrelsen begär en säkerhet motsvarande nedanstående belopp.
‌Belopp 2021

Deponerat belopp

Säkerhet

0 – 23 800 kr (1/2 basbelopp)

 2 000 kr

23 801 – 50 000 kr 

10 000 kr

50 001 – 100 000 kr

20 000 kr

100 001 – 250 000 kr

30 000 kr

250 001 kr -

ytterligare 10 000 kr för varje påbörjat belopp om 250 000 kr


Om vi fattar beslut om att du får deponera arrende meddelar vi det till jordägaren. Jordägaren har då möjlighet att göra en överenskommelse med dig eller väcka talan (ta ärendet till domstol) för att få ut pengarna.

Pengarna betalas in till Länsstyrelsens bankgiro 392-6862.

Få tillbaka det deponerade beloppet

Du har rätt att få tillbaka det deponerade beloppet om alla dessa tre omständigheter är uppfyllda:

 • det har gått tre månader sedan sista betalningsdagen för det deponerade beloppet.
 • det har gått tre månader sedan jordägaren har fått meddelandet från oss om din deponering.
 • jordägaren har inte tagit ärendet till domstol för att få ut pengarna.

Eller om du och jordägaren är överens om det.

Om du väljer att ta tillbaka beloppet kan jordägaren fortfarande kräva dig på arrendet och du har förlorat den trygghet som depositionen utgör.

Utbetalning av det deponerade beloppet

För att ta tillbaka pengarna ansöker du om utbetalning. Ansökan om utbetalning ska vara skriftlig och undertecknad av dig som vill ha ut pengarna.

Ansökan ska skickas till

Länsstyrelsen Jämtlands län
831 86 ÖSTERSUND

jamtland@lansstyrelsen.se

Kontakt

Länsstyrelsen Jämtlands län