Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Begränsad framkomlighet under maj och juni vid Andersöns naturreservat

Andersön

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Med start i slutet av vecka 20 och fram till slutet av juni kommer väg och parkeringsplatser inom Andersöns naturreservat att rustas upp. Syftet är att förbättra vägens standard och att öka tillgängligheten med fler parkeringsplatser.

Besökstrycket har under flera år ökat på Andersön och förväntas hålla sig på en fortsatt hög nivå. Sveaskog är väghållare och genomför upprustningen tillsammans med Länsstyrelsen i Jämtlands län och Svenska Kyrkan.

Arbetet sker under veckodagarna med uppehåll för helger. Du kan fortfarande besöka naturreservatet under tiden som arbetet pågår men det kommer vara begränsad framkomlighet. Ta det försiktigt och visa hänsyn.

Kontakt

Kristoffer Sivertsson

Naturvårdshandläggare