Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens arbete med statliga vinterleder

Vinterled där översnöade ledkryss ersatts av käppar Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Kryssmarkerad vinterled där översnöade ledkryss kompletterats med käppar.

De statliga, kryssmarkerade vinterlederna i Jämtlands och Härjedalens fjällområden underhålls under vintern. Bland annat markeras ledsträckor där kryssmarkeringar snöat över samt på frusna isar. Detta sker under fjällturismens högsäsong, från 15 februari till kring 20 april 2021.

Information om snöläget för länets vinterleder 15 februari:

Snödjupet skiljer sig mycket i olika delar av Jämtlands län. Generellt kan man säga att ju längre västerut man kommer i fjällkedjan, desto mindre snö. Tänk på att sten finns efter lederna och kan göra skada, särskilt för skoteråkare.

På grund av hård vind har stora delar av kalfjället små mängder snö. I de östra delarna av fjällkedjan i länet förekommer så kallad skavelsnö – hårdpackad snö som till utseendet liknar frysta vågor. Båda förhållandena kan vara besvärliga för skidåkare och skoterförare. Skoteråkning är bara tillåten på väl snötäckt mark.

I länet finns cirka 170 mil statliga vinterleder. I år var vinterlederna säkrade inför helgen 13–14 februari. Efter helgens hårda vindar och på vissa ställen kraftiga snöfall, pågår nu arbete för att återupprätta säkerheten. Arbetet med de statliga fjällederna fortgår under säsongen. De varierande förhållandena i väder innebär att det finns saker som du som fjällbesökare bör tänka på.

Viktigt att tänka på när du gör din fjälltur

Du som fjällbesökare – vare sig du åker skidor eller skoter – måste vara medveten om att hård vind och oväder kan förorsaka brister i ledsystemet som kan ta tid att åtgärda, även under säsong. Färd på isar kan innebära en särskild risk.

Kom ihåg att du själv alltid måste ta ansvar för din egen säkerhet!

En rekommendation är att alltid ha med karta och kompass/GPS samt annan säkerhetsutrustning. Träna också på att använda utrustningen innan olyckan är framme.

Länkar för mer information om vinterleder och säkerhet:

Länsstyrelsen sida om Motortrafik i naturen
Här hittar du även en digital karta över statliga skoterleder i länet

Fjällsäkerhetsrådet Länk till annan webbplats.

Naturvårdsverkets webbsida om snöskoter Länk till annan webbplats.

Naturvårdsverkets webbsida Leder i fjällen Länk till annan webbplats.

Lavinprognoser.se Länk till annan webbplats.

Skavelsnö - hårt packad snö. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skavelsnö – hårt vindpackad snö som till utseendet liknar frysta vågor. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Kontakt

Wictoria Wadman

Handläggare

Telefon 010-2253329

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss