Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Leden mellan Storulvån och Gåsåns rastskydd

Sommarleden mellan Storulvån och Gåsåns rastskydd är avstängd tills vidare. Länsstyrelsen kommer inte att ersätta bron över Handölan längs sommarleden.

Tillfällig skidled över Handölan

Skidleden mellan Storulvån och Gåsenstugorna, via Tjallingen och Gåsåns rastskydd, dras under vintern om på grund av att bron över Handölan inte längre finns kvar. Den tillfälliga skidleden är markerad med plastkäppar och startar vid parkeringen intill Storulvåns fjällstation. Den går sedan över Handölans is.

Karta med tillfällig led Pdf, 2.9 MB.

Överfarten kan stängas med kort varsel om ån går upp. Vi hänvisar då till befintlig skidled via Sylarnas fjällstation för ledsträckan Storulvån - Gåsenstugorna.

Kom ihåg att du själv alltid måste ta ansvar för din egen säkerhet! Färd på isar kan innebära en särskild risk.

För sommarleden gäller följande:

Ledsträckan Storulvån–Tjallingen–Gåsåns rastskydd stängs tills vidare som sommarled.

Anledningen till att den raserade bron inte ersätts är att det pågår en översyn av ledsystemet i området.

Andra alternativ finns

Det här innebär att vi under barmarksperioden hänvisar besökare till de övriga, befintliga sommarlederna i området.

Alternativ väg mellan Storulvån och Gåsåns rastskydd:

  • följ leden från Storulvåns fjällstation mot Sylarnas fjällstation. Vid Gamla Sylens rastskydd ta leden mot Gåsenstugorna. Ett par kilometer innan Gåsåns rastskydd finns en bro över Handölan, vid Storforsen.

Vada inte!

Att försöka vada över ån Handölan kan vara förenat med livsfara eftersom det inte finns några lämpliga vadställen.

Vi avråder alla från att vada över åns strömmande vatten.

Karta

Titta på kartan över området. Pdf, 510.2 kB.

Kontakt

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss