Aktuella vädervarningar i Jämtlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stuguåberget

Vill du besöka en skog som det brunnit i många gånger? Skogen är nästan helt orörd och här finns en hög stubbe av tall med spår efter sju bränder.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Reservatet innehåller tallskog som knappt bär spår av mänsk­lig påverkan. Den gamla och orörda tallskogen är av natur­skogskaraktär. Det betyder att skogen inte är helt ursprunglig och att spåren efter människor är både få och gamla.

Vanligt med bränd­er

I den här tallskogen har träden varit utsatta många gånger. Här har det inträffat många bränder och det finns skador på tallstammarna. Dessa syn­liga skador på barken kallas för brandljud.

Gammal tallskog som brunnit, är ovanlig. Skälet är att skogs­bränder nu för tiden oftast släcks fort. Och när det har brunnit så är det väldigt bra för många arter. Vissa skalbaggar lever faktiskt bara där det brunnit.

Vi eldar också

För att efterlikna gamla tiders skogsbränder kommer delar av reservatet att brännas upp und­er kontrollerade och väl avgränsade former. Det kallas naturvårdsbränning. Det är bra för vissa djur- och växtarter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Stuguå­berget. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, annat än med medhavd ved,
  • framföra motor­drivet fordon i terräng.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga föreskrift­er. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis ren­när­ingslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2017

Storlek: 2,71 km²

Kommun: Bräcke

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss