Kvarnån Utanede

Här får du vandra längs en vild och vacker å. Skogen runt omkring dig är storväxt och frodig med många speciella växter. På den här platsen har människor trivts sedan lång tid tillbaka.

lummig inramning av Kvarnån

Sällsynt typ av skog

Tack vare indalsälven och tidigare isälvars transport av sand och grus med mycket kalk i, hittar du idag sällsynta skogar på denna plats. Stora grova granar med en diameter på uppåt 80 centimeter visar att det är näringsrikt i marken. Även aspar med grova mått kan du hitta i reservatet.

Speciella svampar och växter

I markskiktet hittar du stora mattor med kranshaksmossa. En typ av mossa som trivs på kalkhaltig jord. Här kan du även hitta växterna tibast, knärot och svart trolldruva. Klådris, som är en utrotningshotad växt , kan du hitta i naturreservatet. Det är en dryga metern hög buske med ljusa rödaktiga små blommor.

Mest känt är området för sin förekomst av bombmurklor. En märklig svamp, vars fruktkropp har en sfärisk form med ett brett hål i toppen.

Kvarnån

Du kan se att det finns många stenar och större stenblock i Kvarnån. Detta gör att det finns grusbäddar och sandbotten i åns lopp. Dessutom har det fallit många döda grenar och träd i ån som gör att många vattenlevande insekter trivs.

Människan trivs här

Naturreservatet bär spår av många olika mänskliga aktiviteter. I området finns spår av bete och svedjebruk. Svedjebruk innebär att man för att få en bördigare mark bränner markvegetation och skog. Strax öster om naturreservatets gräns finns en gammal kvarn och spår efter en flottningsränna. Flottningsrännan har följt Kvarnåns södra strand ända ner till Indalsälven.

Det verkar som om både människor och djur trivs i området. Du kan se flera fångstgropar där människor för länge sedan fångat älg i. Och som grädde på moset finns en badplats strax utanför västra entrén.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Kvarnån Utanede. Tänk på att det inom reservatet inte är till­åtet att:
  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, annat än med medhavd ved vid eldplats markerad på karta, bilaga 1,
  • framföra motordrivet fordon i terräng.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet samt militär övningsverksamhet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Beslutsår: 2021

Storlek: 13 hektar

Kommun: Ragunda

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss