Höksberget

I denna branta ­sluttning hittar du mest 120 till 150 år gamla granar med liten in­blandning av lövträd som björk och asp.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

​Gamla granar

Naturreservatet består till större delen av granskog som är cirka 120 år gammal. Det finns en hög andel av lövträd i området. Det är främst björk och asp som blandar sig i granskogen. Ett litet område med gammal tallskog finns också.

På de gamla träden och de döda liggande träden trivs många sällsynta arter av ved­svamp, lavar och insekter.

Varm sydsluttning

I den branta sluttningen mot sydväst finns många solbelysta träd­stammar som ger insekter och fåglar goda förutsättningar att leva. Trädstammarna blir varma när solen lyser på dem och aktiviteten av insekter blir högre. Finns det många insekt­er letar fåglarna sig dit för att leta föda.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Höksberget. Tänk på att det inom naturreserv­atet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och mat­svamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, annat än med medhavd ved,
  • framföra motor­drivet fordon i terräng.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2017

Storlek: 55,8 hektar

Kommun: Ragunda

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss