Eldsjöbäcken

Här finner du en nästan orörd skog som härjats av flera skogs­bränder. I området har man hittat brand­skador från fyra olika bränder.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Rogenmoräner

När inlandsisen smälte bort var marken så nedtryckt att havet skvalpade endast någon kilometer ifrån reservats­området i Ammeråns dalgång. Och det är sten och grus som inlandsisen transporterat som utgör marktäcket. I östra delarna av reservatet domi­nerar ett flikigt åslandskap, så kallade Rogenmoräner.

En historia i bränder

Tallskogen dominerar i reservatet. Många träd har spår efter brand, särskilt i områdets norra delar. Oftast bara spår från en brand men ibland finns det spår efter två. Sveriges lantbruksuniversitet undersökte ett av dessa brandskadade träd och kunde preliminärt datera bränderna till 1820 och 1847. Längst i norr har det troligen brunnit ännu tidigare, 1750 och 1800 ungefär.

Granar brukar inte gilla bränder särskilt bra och brinner för det mesta upp i lågorna, men här går det att hitta brandskador i gran på enstaka ställen.

Naturvårdsarter​

I den bitvis helt orörda och långsamt uppvuxna tallskogen finns en områden med gran­skog med stort inslag av lövträd. Blandningen av olika
livsmiljöer gör att arter, som vanligtvis har svårt att hitta sig en plats, trivs bra. Det är mossor, svampar, lavar och insekter samt skogsfåglar som kan påträffas. Hela 38 arter i området finns på en lista där arter som har bedömts ha svårt att överleva finns listade.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Eldsjöbäcken. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • elda, annat än med medhavd ved,
  • framföra motor­drivet fordon i terräng.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2017

Storlek: 1,97 km²

Kommun: Ragunda

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss