Döda fallet

På fyra timmar för­ändrades landskapet helt. Ragundasjön tömdes och en för­ödande flodvåg forsade fram. Året var 1796. I dag är det ett välbesökt och omtyckt utflykts­mål.

Den steniga miljön i det döda vattenfallet

Bild från det döda vattenfallet. Till höger i bild en vattenslipad sten i en "gryta". Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Det var drygt 200 år sedan det mäktiga vattenfallet Stor­forsen blev tomt och tyst. Kvar blev bara en torrlagd fåra. Det är i dag ett stenigt landskap med väldigt lite växter. Det kallas för Döda fallet.

Mäktiga Storforsen torrlades

Nedanför den tidigare Ragundasjön i Indalsälven fanns det storslagna vatten­fallet Storforsen. Vattnets fallhöjd var hela 35 meter. Men det väldiga fallet stoppade all timmerflottning.

Det gick nämligen inte att låta trästockarna flyta i vattnet och hamna i Storforsen. För där förstördes dom. Stockarna bröts sönder i det skummande vattnet i och efter Storforsen.

Kanal förbi Storforsen

Därför fanns idéer på att bygga en vattenkanal, en flottled. Efter många undersökningar och förhandlingar i olika domstolar gav kung Gustav III tillstånd att bygga en kanal för flottning år 1779. Arbetet påbörjades 1780 men avslutades ett par år senare då metoden som användes inte fungerade i praktiken.

Köpmannen Magnus Huss åtog sig år 1793 att återuppta arbetet med att gräva en flottningskanal. År 1795, på hösten, stod kanalen färdig. Älven var däremot väldigt låg och det sipprade endast igenom små mängder vatten.

År 1796 var vårfloden ovanligt stor. Vattnet i Ragundasjön steg rejält. Till slut började vattnet rinna genom olika hinder. Vattnet nådde den nya, grävda kanalen. Sen kom katastrofen …

Som en tsunami

Vattnet rann ut i kanalen som breddades av vattnet. En enorm flodvåg bildades. Den drog fram i hög fart och hela sjön tömdes på fyra timmar. Effekterna av det misslyckade flottledsprojektet blev förödande.

Sågverk förstördes och vägar rasade. Häpnadsväckande nog dog ingen människa i flodvågens framfart. Det rättsliga efterspelet blev omfattande. Mycket handlade om ersättning för skador som uppkommit, men även om fördelning av den nya odlingsmark som uppstod när hela Ragundasjön tömdes. Ända in på 1970-talet pågick juridiska förhandlingar, rätts­processer, kring skadorna i området.

Vattenfallet utan vatten

I området kring Döda fallet ser man i dag ovanliga former i området. De är orsakade av vatten och sten i rörelse. Tiotusentals besökare kommer varje sommar för att se vattenfallet utan vatten och höra den spännande historien.

Sommartid arrangeras teater­föreställningar vid Döda fallet. Om du åker dit och tittar så får du se både teater och en underbar utsikt på samma gång.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Döda fallets natur­reservat. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

 • tälta
 • rida
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur i området
 • på störande sätt använda radio­apparat eller bandspelare
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller dylikt
 • göra upp eld
 • gräva upp eller plocka levande eller döda växter
 • anordna orienteringstävling
 • plocka stenar.


Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga före­skrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempel­vis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1964

Storlek: 0,3 km²

Kommun: Ragunda

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Tillgänglighet

Här finns breda trä­ramper och hårdgjorda grusytor och rast­platser som ska underlätta besöket.

Det finns 870 meter ramp som är i drift nu.

För rullstolsburna finns 300 meter ramp från brofästet till vindskyddet enkel väg.

Se den utvikbara länken i slutet av texten om reservatet för mer detaljerad information och bilder.

Här följer mer detaljerad information om de anordningar som finns i området.

Beskrivning av parkeringen

Parkering. Det finns två parkeringsytor vid bilvägen, på ytan som är närmast områdets entré finns två platser markerade för personer som har någon typ av funktionsnedsättning

Beskrivning av områdets entré

Entré. En hårdgrusad bred gångväg leder från parkeringen till områdets entré. Från entrén kan man välja att ta trappor eller en grusad gångväg för att komma till trärampen. Den grusade gångvägen är relativt brant, med lutningar upp mot 16 procent, och cirka 200 meter lång. Det är nedför från entrén till rampen, och uppför tillbaka. Restaurangen och turistbyrån har öppet sommartid.

Beskrivning av en rastplats.

Rastplats. Rampen leder till den södra sidan av älvfåran där det finns en takförsedd rastplats med bord och bänkar.

Beskrivning av ramp

Träramp, gångväg och rastplatser. En lång träramp leder genom den torrlagda älvfåran och ger en fin vy över området. Trärampen är som smalast 98 centimeter bred och har räcken på båda sidor längs hela sträckan. Vissa partier av rampen är ganska branta med lutningar på cirka 13-14 procent. Ett flertal mötesplatser med sittplatser finns längs med rampen.

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss