Berge urskog

Berge urskog är en av länets finaste gamla skogar. Här kan du vandra på en märkt led och hitta grova och ovanliga tallar. Vissa är nästan 600 år gamla. Du hittar Berge urskog endast två mil söder om Brunflo.

Bild på fallen död gran

En död gran kryllar av liv. Insekter, fåglar, lavar och mossor trivs och lever av den döda veden. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Här kan du vandra på en stig genom en skog som fått sköta sig själv under lång tid. När skogen får utvecklas fritt finns det träd i alla olika åldrar och döda träd i olika stadier av nedbrytning.

Naturreservatet består av Gråssjöberget, några större myrar och en sjö som delar reservatet i två halvor.

Brunnit flera gånger

Minst två bränder har härjat i området. Stora delar av Grås­sjöberget brann för 270 år sedan. För 150 år sedan brann den västra delen av berget.

På sluttningen mot Gråssjön finns en tall som är minst 580 år gammal. Den har överlevt minst två bränder.

I skogen finns en hel del höga stubbar och grova träd som fallit ner på marken. Vissa träd har ramlat nyligen men vissa har legat så länge att stam­marna är täckta av mossa.

Vackra orkidéer

Den gamla skogen med döda träd är en bra miljö för säll­synta växtarter. Du hittar ovanliga vedsvampar som bara finns på gamla nedfallna träd. Här finns också vackra blommor, bland annat jungfru Marie nycklar och spindel­blomster.

Den fridfulla skogen med gamla träd erbjuder möjlig­heter till bra boplatser. Här finns mycket fåglar, bland annat fiskgjuse och den säll­synta smålommen. Även tretåig hackspett finns i reservatet.

Spår av människan

Nästan alla skogar i Sverige är påverkade av människan på något sätt. Så är det även i Berge urskog. Det finns spår efter människor som huggit träd för att få virke och för att samla ved. Rester av kol­produktion finns i området. Resterna av en sommar­ladugård står fortfarande kvar i reservatet. Det betyder att kor gått på skogen och betat.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Berge urskog. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

  • tälta
  • elda
  • framföra motordrivet fordon
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1998

Storlek: 0,7 km²

Kommun: Östersund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss