Lillhärjåbygget

Kalvar på väg ut på bete. Foto: Katarina Johansson.

Lillhärjåbygget ligger i sydvästra Härjedalen och är sedan 2002 kulturreservat. Gården ligger i väglöst land, men är fortfarande ett levande fjälljordbruk med fäboddrift.

Lillhärjåbygget byggdes i början av 1800-talet. Men det var först i samband med avvittringen1842 – då privatpersoners mark delades upp och skildes från statens – som gården blev en erkänd, egen gård. Till gården hör en fäbod, fäboden Hackåsvallen, som byggdes på 1880-talet.

Runt gården och fäboden går djuren lösa på fritt skogsbete. Korna mjölkas för hand och på gården tillverkas mejeriprodukter som ost och smör. De djur som finns på gården är bland annat kor, får och höns.

Fram till och med 1962 pågick en omfattande slåtter – slår gräs för att få hö till djuren på vintern – på stora områden långt från gården. I dag slår man på gräsmarkerna med lie och slåtterbalk. Sedan torkas höet, hässjas.

Samma familj sedan 1870-talet

I dag drivs gården av familjen Eriksson som ägt gården sen 1870-talet.

Fastigheten som gården ligger på, är cirka 2 700 hektar. Det är lika mycket som 3 800 riktigt stora fotbollsplaner. Här finns många byggnader, ett 40-tal faktiskt.

Lillhärjåbygget saknar fast el men har dieselelverk som producerar ström. Dessutom finns en solcellanläggning som också producerar elektricitet.

Besöka gården

Gården tar emot besökare och man kan sova över i en gäststuga om man vill. Vill man så kan man köpa med sig smör, ost eller mandelpotatis som tillverkats och odlats på gården.

Kontakt

Eva Karlsson

Antikvarie

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering
  • Rast-/övernattningsstuga
  • Skoterled
  • Stig
  • Torrdass

Fakta

Beslutsår: 2002

Storlek: 2 698 hektar

Kommun: Härjedalen

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Kulturreservat

Boka besök

Om du vill besöka gården måste du ALLTID ringa och boka tid på telefon 072-714 50 16 eller 070-394 32 30.

Tänk på att Lillhärjåbygget är någons hem. Visa respekt och hänsyn när du besöker gården och dess omgivningar.