Kulturmiljöer

I Jämtlands län finns inte bara värdefull natur utan även flera intressanta kulturhistoriska besöksmål. En kulturmiljö är en miljö som är påverkad av människan. Ett landskap, en stad eller en by är fulla av spår och lämningar som berättar människans historia från forntid till nutid.

Exempel på kulturmiljöer är byggnadsminnet Wilhelm Peterson-Berger, kulturreservatet Lillhärjåbygget eller fornlämningsmiljön Tibrandshögen.

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss