Fjälleder

Att färdas längs de statliga lederna är ett fantastiskt sätt att möta fjällens natur och kultur. Totalt finns drygt 200 mil statlig led i Jämtland, både vinter- och sommarleder.

Statliga fjälleder i Jämtlands län

De statliga fjällederna är långfärdsleder med långa avstånd mellan start- och målpunkter. Längs vissa vinterleder är det tillåtet att köra snöskoter under viss del av året. Utöver leder i fjällområdena finns också vandringsstigar i flera av våra naturreservat.

Förvaltningen av leder i Jämtlands län

Det statliga ledsystemet finns i fjällvärlden och sköts om av Länsstyrelsen. Utöver de statliga lederna finns det leder som sköts av kommuner, lokala föreningar och privata entreprenörer. Dessa leder ligger oftast i närheten av samhällen och turistanläggningar.

Fjällförvaltning

Hur hittar jag information om fjällederna?

Alla broar, raststugor, hjälptelefoner, dass och andra anläggningar längs de statliga lederna finns markerade på Lantmäteriets fjällkarta. Se till att alltid använda en aktuell karta eftersom leder och anläggningar ibland flyttas eller förändras. Innan du ger dig ut – lär dig vad symbolerna på kartan betyder och öva på att orientera dig.

Lantmäteriets fjällkarta Länk till annan webbplats.

Motortrafik i naturen

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens för terrängkörning. För vattenskoter och snöskoter gäller speciella regler.

Motortrafik i naturen

Sommarleder märks ut med orange-röd färg som målas på stenar, rösen, träd eller stolpar. Vinterleder markeras med röda ledkryss på stolpar. Två kryss på samma stolpe betyder att leden ändrar riktning.

Vinterleder där det under vissa tider är tillåtet att även köra skoter, markeras även med en blå-vit skylt med en skoter på. Över sjöar och vattendrag markeras vinterlederna med ruskor eller vägkäppar med reflex.

Skidåkning är alltid tillåtet på så kallade skoterleder
Observera att det alltid är tillåtet att åka skidor, gå med snöskor och liknande aktiviteter, på vinterleder där det under vissa tider är tillåtet att även köra skoter.

Visa alltid hänsyn
Det är särskilt viktigt för både skidåkare och skoteråkare att vara uppmärksamma och visa hänsyn vid färd på vinterleder.

Om du tittar i fjällkartan ser du vilken typ av led det är. På kartan markeras sommarleder med en prickad linje och vinterleder med en streckad linje. Där sommar- och vinterled sammanfaller är linjen på kartan heldragen. Vinterleder där det under vissa tider är tillåtet att köra skoter, markeras med en skotersymbol på kartan.

Förutom ledmarkeringar finns även vägvisningsskyltar längs det statliga ledsystemet. Skyltarna är blå med vit text. Andra aktörer som har behov av att sätta upp vägvisning i fjällen kan med fördel använda samma system.

På strategiska platser längs lederna finns det rastskydd eller raststugor. De är endast till för kortare raster och inte för övernattning, med undantag för nödsituationer. Veden som normalt finns i rastskydden är endast avsedd för nödsituationer. Vid vissa raststugor finns torrdass, och på enstaka ställen längs lederna finns separata dass utplacerade.

Broar finns där sommarlederna korsar större vattendrag. Mindre vattendrag får vandrare vada över på egen hand.

Länsstyrelsen har ingen sophantering till fjälls, utan det du tar med dig till fjällen måste du också ta med dig därifrån.

Säkerhetsutrymmen

I länet finns flera övernattningsstugor och fjällstationer längs ledsystemet. De flesta drivs av Svenska Turistföreningen, STF. När fjällstugor och fjällstationer är stängda finns ett mindre säkerhetsutrymme öppet, avsett för nödsituationer. Vid de flesta stugor finns en hjälptelefon.[WK1]

Fjällsäkerhetsrådet

Fjällsäkerhetsrådet är en statlig organisation med uppgift att förebygga olyckor i fjällen. På webbplatsen fjällsäkerhetsradet.se finns matnyttig information och tips om förberedelser och utrustning för en så trygg och säker fjälltur som möjligt.
Mer information finns på webbplatsen Fjällsäkerhetsrådet.se Länk till annan webbplats.

Lavinprognoser

Beger man sig ut i brant terräng vintertid kan det finnas risk för laviner. På Naturvårdsverkets webbplats lavinprognoser.se publiceras dagliga bedömningar av lavinfaran i de svenska fjällen. Prognoserna är avsedda som underlag för att kunna fatta säkrare beslut.
Mer information finns på webbplatsen Lavinprognoser.se Länk till annan webbplats.

Fjällväder

Var förberedd på att förhållandena och prognosen kan förändra sig mycket snabbt i fjällen. Håll alltid koll på väderprognosen och eventuella varningar för hårt väder.

Mer information finns på webbplatsen SMHI Fjällväder Länk till annan webbplats.Kontakt

Har du frågor eller synpunkter om våra fjälleder och tillhörande anläggningar så är du välkommen att kontakta oss på följande adress.

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss