Vålådalen

Här finns höga berg och djupa dalar. Rennäringen och samerna har funnits i området under väldigt lång tid. Naturen har skapat pyramider och blomstrande dal­gångar. Vålådalens naturreservat är enkelt att nå och väldigt många besöker det.

Höstbild från Vålådalens naturreservat

Blanktjärn, några kilometer söder om Vålådalen, i höstskrud

Du kan uppleva ett vackert landskap med orörda fjäll och stora skogar. I Vålådalen finns myrar, blanka sjöar och strömmande vatten. De högsta fjälltopparna når över 1 600 meter.

I reservatet finns Anaris-, Bunner- och Lunndörrsfjällen. Du kan göra en vandring upp på toppen av Ottfjället och åka skridskor på Blanktjärnen.

Samernas land

I Vålådalen har det funnits samer och renskötsel väldigt länge. I landskapet finns många spår efter samernas liv och arbete. Det finns samiska lämningar ända sedan den tidigaste fångstkulturen till dagens renskötsel.

I området bedrivs renskötsel fortfarande. Har du tur så får du se renar. Du måste visa stor hänsyn och aldrig närma dig renarna som kan skrämmas och störas. Detta gäller framför allt under våren då kalvarna föds.

Fjällräv och järv

Den orörda naturen och de många olika miljöerna har skapat ett fantastiskt rikt djurliv. Sällsynta och hotade djurarter som fjällräv och järv lever här.

I de västra delarna av reservatet finns det mycket kalk i marken. Det gör att många vackra blommor finns här. Kring Vålåsen finns bland annat många olika sorter orkidéer. Ett fint utflyktsmål är Östra Blanktjärnen med vatten som skimrar grönt och blått av kalk.

Finns det verkligen pyramider?

I området finns väldigt ovanlig natur som glaciärerna skapade när smältvattnet flyttade mängder av sten och grus. Det gäller bland annat den vackra Issjödalen och pyramiderna vid Gröndalen. På Bunnerfjällens sluttningar är landskapet också särskilt spännande.

Bebott sedan stenåldern

Kring Ånnsjön finns ett stort antal lämningar som visar att människor varit där ända sedan stenåldern. Det finns hällristningar som föreställer älgar. Där finns också grav­högar och 50 boplatser från stenåldern.

Du kan även hitta två stora fångstgropssystem. Det är områden med mängder av gropar som grävdes för att fånga älgar.

Föreskrifter

Välkommen till Vålådalen. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

 • störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare än 100 meter från rovfågel­bo, lya eller gryt
 • göra åverkan på mark eller växtlig­het, torrträd och vindfällen inräk­nade
 • vid eldning använda annat än döda grenar, med­havd ved eller ved från de förråd som anordnats i reservatet
 • framföra motorbåt
 • färdas med båt (inklusive kanot) på Rekån uppströms Rekåstugan
 • framföra motor­drivet fordon i terräng
 • utan länsstyrelsens tillstånd landa med luftfarkost.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Fiske Fiske
 • Informationstavla Informationstavla
 • Naturum
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Skidled Skidled
 • Skoterled Skoterled
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Torrdass Torrdass
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 1988

Storlek: 1 187 km²

Kommun: Åre

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Mer information

I Vålådalen finns ett Naturum med utställningar om naturen i området, olika aktiviteter och guidade turer. På Naturums hemsida kan du se aktuella öppettider och program.länk till annan webbplats