Natura 2000

I Europa finns ett nätverk av skyddade, särskilt värdefulla naturområden. Nätverket kallas Natura 2000. Syftet är att bevara naturtyperna och arterna för framtida generationer. Varje medlemsland i EU ansvarar för att skydda och vårda sina utvalda områden.

Förteckning över länets Natura 2000-områden

Kontakt