Länsstyrelsen Jämtland – Jämtland

Lagbok. Foto: Tina Stafrén.

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Har du en idé som kan bidra till att minska samhällets klimatpåverkan?Då kan du söka investeringsstöd 18–29 januari från Klimatklivet för att utföra åtgärden.

Ledkryss längs en fjälled.

Länet ska ha ett rikt friluftsliv och naturen ska vara tillgänglig för alla. Det regionala arbetet med friluftsliv samordnas av Länsstyrelsen utifrån de tio nationella målen för friluftsliv. Om aktörer vill genomföra satsningar utifrån friluftsmålen finns det möjlighet att ansöka om flera olika stöd.

Ripjägare på fjället

Här hittar du aktuell information om beslut som gäller småviltsjakten i fjällen, frågor och svar och hur Länsstyrelsen fattar beslut.

Cigarettrökning

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) i länet. Vi har också ett regionalt tillsynsansvar inom alkohol och tobak.