Nu tar Länsstyrelsen tillsammans med länets aktörer steget in i nästa del av Totalförsvarsövning 2020. Fokus ligger nu på samverkan över länsgränserna.

Det regionala skogsprogrammet är en satsning för att nå regeringens vision för skogens bidrag till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt utvecklingen av växande bioekonomi.

Smiling Woman Behind Windshield of Snowmobile

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. För vattenskoter och snöskoter gäller speciella regler.

animal series: sweet small fluffy cats dream

Att vara katt- eller hundägare innebär ett stort ansvar. Det är inte bara djuret som ska må bra och bli väl omhändertaget, det finns krav från samhället också. Dina skyldigheter som djurägare styrs av lagen om tillsyn över hundar och katter.

Little schoolgirl uses computer laptop sitting at a desk at home. School, education, knowledge and children.

Vill du bygga ut snabbt bredband på landsbygden? Du kan söka stöd för projektet om bredbandet är till nytta för fler än bara dig själv.

Facebook Logo on a laptop screen, Facebook, worlds largest social networking site based in Palo Alto, CA, photo taken on June 8th, 2011

Här hittar du snabb och enkel information om oss och vår verksamhet. Exempel är vad våra naturbevakare gör, vilka uppdrag landshövdingen har och hur vårt arbete påverkar det jämtländska samhället.