Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

KALENDER

 • 29 30 maj 2023 Klocka som ikon För tider, se program
  Kurs i utomhusmatlagning – tema ätliga växter Lokala matupplevelser – en möjlighet att addera mervärde till dina evenemang? Välkommen till två inspirerande kursdagar i utomhusmatlagning med tema ätliga växter.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 30 31 maj 2023 Klocka som ikon För tider, se program
  Fyrlänskonferens – Illegal handel med alkohol, tobak och narkotika. Länsstyrelserna i Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län bjuder tillsammans med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) in till fyrlänskonferens rörande alko...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 31 maj 2023 Klocka som ikon 08.30 - 12.00
  Betesmarksträff i Alsen Dessa fina marker finns för att vi sköter dem med bete och slåtter. Vi får många värden, tex livsmedel, biologisk mångfald, djurvälfärd, öppenhet och skönhet genom detta. Vill du veta mer om detta?

  Anmäl dig här – senast 29 maj

 • 31 maj 2023 Klocka som ikon 09.00 - 10.00
  Webbinarium om nikotinprodukter Välkommen till ett webbinarium om nikotinanvändningens konsekvenser för barn och unga. Webbinariet kommer att fokusera på de nya nikotinprodukterna.

  Anmälningsdatum är passerat

Female farmer or agronomist examining green soybean plants in field
Två kvinnor och en man av olika etniska bakgrunder sitter och ler mot varandra.

Natur och landsbygd

Stöd till jordbruksföretag

Är du jordbrukare och tänker söka stöd? I år förnyas jordbrukspolitiken i Sverige och resten av EU. Vi erbjuder informationsträffar för dig som vill veta mer om de viktigaste nyheterna inför 2023.

Samhälle

Tillsammans bygger vi upp det civila försvaret

Samhället måste fortsätta fungera även under krig och kris. Läs mer om hur det civila försvaret fungerar och vilken roll Länsstyrelsen har.

Kvinna laddar elbil

Miljö och vatten

Sök stöd för klimatinvesteringar

Den som har en smart idé som kan bidra till att minska samhällets klimatpåverkan kan söka pengar från flera olika källor. Missa inte chansen!

Två kvinnor och en man av olika etniska bakgrunder sitter och ler mot varandra.

Miljö och vatten

Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö kan få stöd genom LOVA-bidrag. Bidrag kan sökas för insatser mot övergödning, minskad spridning av miljögifter från fritidsbåtar, restaureringsåtgärder

Hand som håller i röstsedel.

Besöksmål

Besöksmål

Besök vackra naturreservat, hitta kulturminnen eller dolda pärlor, i ditt egna län eller runt om i Sverige.

Område med största sannorlikhet Sylarna- Helags- Oviksfjällens regleringsområde.
Två kvinnor och en man av olika etniska bakgrunder sitter och ler mot varandra.

Snöskoter i Jämtlands län

Snöskoter får bara köras på väl snötäckt mark där varken marken eller växtligheten skadas. Inom vissa områden är skotertrafiken reglerad genom skoterförbud.

NYHETER

 • 2023-05-29

  Militärflyg övar i norra Sverige

  Under de kommande veckorna kan fler militärflyg än vanligt ses över norra Jämtland. Orsaken är övningen Arctic Challenge Exercise, som bland annat använder sig av den norska flygbasen Ørland i Trøndelag.
 • 2023-05-25

  Nya kostråd för fisk kan bli aktuellt för Storsjön, delar av Indalsälven och Lillsjön

  Länsstyrelsen i Jämtlands län har konstaterat förhöjda halter av miljögifter i delar av Storsjöns och Lillsjöns fiskbestån...
 • 2023-05-24

  Strategiskt ledningsforum för civil beredskap

  Alla Sveriges landshövdingar, länsråd, civilområdeschefer, kanslichefer och försvarsdirektörer/beredskapsdirektörer samlad...
 • 2023-05-23

  Ny ansökningsomgång av Klimatklivet 18–29 september!

  Det är nu klart att nästa utlysning av Klimatklivet kommer att vara öppen för ansökningar mellan den 18 och 29 september i...