Beredskapsveckan 2023

Öva med oss under vecka 39! Måndag–fredag plockar vi bort en bekvämlighet om dagen och ser hur det går. På lördag hjälper vi andra och på söndag reflekterar vi över veckan som varit.

KALENDER

 • 25 01 sep 2023 okt 2023 Klocka som ikon För tider, se program
  Öva med oss under Beredskapsveckan (v 39) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) anordnar varje höst en Beredskapsvecka under vecka 39. Målet är att öka varje medborgares motståndskraft mot samhällskriser och krig.

  Ingen anmälan krävs

 • 27 sep 2023 Klocka som ikon 13.00 - 16.15
  Kunskapseftermiddag: Skolans roll i att förebygga ANDTS Barn har rätt till en hälsofrämjande och trygg skolmiljö - det är en viktig förutsättning för att eleverna ska kunna uppfylla sina kunskapsmål. För att lyfta dessa frågor och ge kunskap och praktiska ...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 28 sep 2023 Klocka som ikon 10.00 - 14.30
  Temadag dränering och dikesunderhåll I sommar har vi haft stora variationer i markfukt, med både torka och vattenmättade fält. En god jordhälsa och välfungerande dränering är en viktig grund för att hantera båda delarna. Men hur gör man ...

  Anmäl dig här – senast 25 september

 • 29 sep 2023 Klocka som ikon 09.00 - 16.00
  Exkursion – Naturvård i landskapsperspektivet Hur och varför skyddas vissa typer av skog? Vilka eller vilken typ av skydd finns för skogsmark? Och hur förvaltas markerna? Personal från Länsstyrelsen guidar oss under dagen. Vi besöker även en fäbo...

  Anmälningsdatum är passerat

Samhälle

Vad betyder terrorhotnivå fyra?

Den 17 augusti höjdes nivån på terrorhotet mot Sverige. Här hittar du länkar till polisen och MSB om hur du kan skydda dig.

Female farmer or agronomist examining green soybean plants in field

Natur och landsbygd

Stöd till jordbruksföretag

Är du jordbrukare och tänker söka stöd? Det är en ny ansökningsomgång öppen för företagsstöden.

Hand som håller i röstsedel.

Besöksmål

Besöksmål

Besök vackra naturreservat, hitta kulturminnen eller dolda pärlor, i ditt egna län eller runt om i Sverige.

NYHETER

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss