Sökresultat

 1. Författningar

  Om oss / Om Länsstyrelsen i Hallands län / Författningar

  Länsstyrelsen ger ut länets författningssamling. Den innehåller bland annat lokala föreskrifter om till exempel strandskydd, naturreservat, sjötrafik, jakt och kvalitetskrav för vatten

  Senast ändrad: 2020-09-18

 2. Beslut Hyltan_bökhult.pdfPDF

  Länsstyrelsen / Halland / Om oss / Nyheter och press / Beslut om att ombilda och utvidga naturreservatet Hyltan i Halmstads kommun / Beslut Hyltan_bökhult.pdf

  och skyltning vid jakt under förutsättning att dessa avlägsnas senast ett dygn efter avslutad jakt. • Jakt på skadat vilt och eftersök av skadat vilt. • Underhåll av väg. • Underhåll av ledningar inklusive

  Senast ändrad: 2020-09-17

 3. Stora rovdjur

  Djur / Jakt och vilt / Stora rovdjur

  Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur: björn, järv, kungsörn, lodjur och varg. Vi fattar beslut om skyddsjakt och licensjakt på stora rovdjur. I Sverige räknas björn

  Senast ändrad: 2020-09-16

 4. Skyddsjakt

  Djur / Jakt och vilt / Skyddsjakt

  Skyddsjakt är en förebyggande åtgärd för att förebygga skador på boskap och åkermark. Den utförs när det inte finns någon annan lämplig lösning. Du ansöker om tillstånd för skyddsjakt hos

  Senast ändrad: 2020-09-16

 5. Älgjakt

  Djur / Jakt och vilt / Älgjakt

  Fälld älg inom ett licens- eller älgskötselområde Du rapporterar in fälld älg i vår älgportal Älgdata. När årets jakt är över och inga fler älgar kommer fällas ska du som företrädare snarast möjligt

  Senast ändrad: 2020-09-16

 6. Viltskador

  Djur / Jakt och vilt / Viltskador

  När vilt orsakar skador på egendomar är grundprincipen att skador helst ska förebyggas eller hindras genom ordinarie jakt. Om förebyggande åtgärder utförts men inte varit tillräckliga för att skydda

  Senast ändrad: 2020-09-16

 7. Livsmedelsproduktion

  Natur och landsbygd / Livsmedel / Livsmedelsproduktion

  vegetabilier och ägg men även jakt, fiske, biodling och insamling av bär och svamp. Om du endast odlar vegetabilier eller föder upp djur för eget bruk behöver din anläggning inte registreras. Registrera

  Senast ändrad: 2020-09-16

 8. Så bildas naturreservat

  Natur och landsbygd / Skyddad natur / Så bildas naturreservat

  till exempel hur stort område som ska skyddas, hur marken ska skötas och hur stigar och parkering ska se ut. Jakt- och fiskerätter kan påverkas av ett naturreservat. Strategier och planer för områdesskydd

  Senast ändrad: 2020-09-16

 9. Råmebo beslut.pdfPDF

  Länsstyrelsen / Halland / Om oss / Nyheter och press / Beslut om att utvidga och ombilda naturreservatet Råmebo kommun / Råmebo beslut.pdf

  men inte när en hund används vid jakt, då jakt är en rättighet som regleras i A- föreskrifterna. Länsstyrelsen vill också upplysa om att föreskrifterna om begränsning av rätten att färdas och vistas i reservatet gäller

  Senast ändrad: 2020-09-16

 10. Dispenser och tillstånd för skyddad natur

  Natur och landsbygd / Aktiviteter och ingrepp i naturen / Dispenser och tillstånd för skyddad natur

  Det innebär att du kan behöva ansöka om Natura 2000-tillstånd för den åtgärd som du vill göra. Exempel på åtgärder som kan vara förbjudna Köra motordrivet fordon. Olika former av jakt. Organiserat friluftsliv

  Senast ändrad: 2020-09-15