Sökresultat

 1. Djur / Jakt och vilt / Skyddsjakt

  Skyddsjakt är en förebyggande åtgärd för att förebygga skador på boskap och åkermark. Den utförs när det inte finns någon annan lämplig lösning. Du ansöker om tillstånd för skyddsjakt hos

  Senast ändrad: 2020-09-16

 2. Om oss / Nyheter och press / Beslut om skyddsjakt på varg i Halland

  Länsstyrelsen i Hallands län har idag fattat beslut om skyddsjakt på den varg som vid fyra tillfällen har angripit och dödat eller skadat får. Beslutet gäller

  Senast ändrad: 2020-09-12

 3. Om oss / Nyheter och press / Vildsvinsjakt blir tillåtet under tre helgdagar i Biskopstorps naturreservat

  I Biskoptorps naturreservat öster om Halmstad sker det som regel ingen jakt på helgerna. Men Länsstyrelsen ger nu dispens

  Senast ändrad: 2018-10-29

 4. om du har en yrkesmässig verksamhet med djur eller vill visa upp djur offentligt. Regler och tillstånd för jakt i Halland All jakt i Sverige regleras utifrån jaktlagstiftningen. Här kan du läsa mer om vad som gäller

  Senast ändrad: 2019-12-02

 5. Djur / Jakt och vilt

  I jaktförordningen står vilka vilda djur som får jagas. Länsstyrelsen ansvarar för viltförvaltningen med hjälp av länets viltförvaltningsdelegation. All jakt i Sverige regleras utifrån

  Senast ändrad: 2020-09-15

 6. Djur / Skötsel av djur / Tillsyn över hundar och katter

  på Jordbruksverkets webbplats Hundar som förföljer vilt utanför organiserad jakt Hundar som tillåts driva eller förfölja vilt utanför organiserad jakt kan omhändertas. Den som har jakträttigheterna i området

  Senast ändrad: 2020-06-09

 7. Djur / Jakt och vilt / Älgjakt

  Fälld älg inom ett licens- eller älgskötselområde Du rapporterar in fälld älg i vår älgportal Älgdata. När årets jakt är över och inga fler älgar kommer fällas ska du som företrädare snarast möjligt

  Senast ändrad: 2020-09-16

 8. Om oss / Nyheter och press / Två fall av harpest i Halland

  sjukvård för att få antibiotika. Så kan du skydda dig Ta inte i misstänkt smittade harar utan handskar. Låt inte heller din hund nosa på sjuka eller döda harar. Om du ska jaga i ett område där smittan

  Senast ändrad: 2019-09-18

 9. Djur / Jakt och vilt / Viltskador

  När vilt orsakar skador på egendomar är grundprincipen att skador helst ska förebyggas eller hindras genom ordinarie jakt. Om förebyggande åtgärder utförts men inte varit tillräckliga för att skydda

  Senast ändrad: 2020-09-16

 10. Om oss / Om Länsstyrelsen i Hallands län / Författningar

  Länsstyrelsen ger ut länets författningssamling. Den innehåller bland annat lokala föreskrifter om till exempel strandskydd, naturreservat, sjötrafik, jakt och kvalitetskrav för vatten

  Senast ändrad: 2020-09-18