Sökresultat

 1. Länsstyrelsen / Skyddsjakt varg.pdf

  Beslut 1(8) Diarienummer 2020-09-11 218-6671-20 Enligt sändlista Postadress Besöksadress E-post Telefon 301 86 HALMSTAD Slottsgatan 2 halland@lansstyrelsen.se 010 - 224 30 00 Skyddsjakt efter varg

  Senast ändrad: 2020-09-11

 2. Länsstyrelsen / 13_FS_2019_5 - Förbud mot okopplad hund i 22 naturreservat i Hallands län .pdf

  miljöbalken är det förbjudet att ha hund okopplad. Länsstyrelsen beslutar om undantag från förbudet ovan för vallhund, vid jakt och för inhägnade områden på Råö 1:11 enligt tabellen nedan och karta 1. Kommun

  Senast ändrad: 2019-06-28

 3. Länsstyrelsen / Skyddsjaktsområde.pdf

  Skyddsjakt Område/ortVarbergs kommun ¯ 0 5 102,5 Kilometer 1:180 000Skala A41 cm = 2 km Teckenförklaring Skyddsjakt_polyline Kommun Datum: 2020-09-11 ©Lantmäterier

  Senast ändrad: 2020-09-11

 4. Länsstyrelsen / Ansökan om jakt på allmänt vatten.pdf

  1(2) ANSÖKAN OM JAKT PÅ ALLMÄNT VATTEN Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Hallands län 301 86 HALMSTAD Postadress Besöksadress E-post Telefon 301 86 HALMSTAD Slottsgatan 2 halland@lansstyrelsen.se

  Senast ändrad: 2019-12-13

 5. Länsstyrelsen / Workshop Mountainbike-leder - Hur kan markägare, kommun, företagare och föreningslivet samverka.pdf

  till rätt ställen) - Ge fakta - Drift- och underhållsplan - Avtal för drift Jakt Problem/farhågor: - Cyklisterna stör viltet - Farligt att cykla under jakt - Cyklister hörsammar inte uppmaningar eller regler

  Senast ändrad: 2018-10-24

 6. Länsstyrelsen / Workshop Naturturism i Halland – vilka behov har besöksnäringen.pdf

  cykling och vandring): • Jakt • Fiske • Fågelskådning • Hundsport • paddling i Hallands åar Region Halland återkommer vid senare tillfälle om detta arbete.

  Senast ändrad: 2018-10-24

 7. Länsstyrelsen / 13_FS_2018_7 - Föreskrifter om förbud mot att använda hund vid jakt efter vildsvin.pdf

  Hallands läns författningssamling ISSN 0347-1535 Länsstyrelsens tryckeri, Halmstad 2018 Länsstyrelsens i Hallands län föreskrifter om förbud mot att använda hund vid jakt efter vildsvin

  Senast ändrad: 2018-07-30

 8. Länsstyrelsen / 2013_14 Gårdshultsreservatet ny föreskrift.pdf

  under del A i föreskrifterna skall hädanefter lyda:  jaga, undantaget är jakt på klövvilt. De ändrade föreskrifterna träder ikraft tre veckor efter den dag då denna författning utkom från tryckeriet. Lars

  Senast ändrad: 2018-05-03

 9. Länsstyrelsen / tronninge-angar-bilaga-3 b-karta-enligt-7-kap. -6 §-MB.pdf

  och buskar, jakt och skyddsjakt på predatorer, anläggning och underhåll av anordningar för friluftslivet, utsättning av hotade arter samt undersökningar och dokumentation av mark, vatten samt växt-och djurliv

  Senast ändrad: 2018-05-30

 10. Länsstyrelsen / 13_FS_2015_11 - Om ändring av Länsstyrelsens beslut den 6 juli 2015.pdf

  och med stöd av 33 § jaktlagen (1987:259), 3 a, 52 b, 59 §§, bilaga 2 jaktförordningen (1987:905) samt 33 och 45 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2011:7) om jakt efter älg och kronhjort

  Senast ändrad: 2019-01-21