Sökresultat

 1. Djur / Jakt och vilt / Skyddsjakt

  Skyddsjakt är en förebyggande åtgärd för att förebygga skador på boskap och åkermark. Den utförs när det inte finns någon annan lämplig lösning. Du ansöker om tillstånd för skyddsjakt hos

  Senast ändrad: 2020-09-16

 2. Djur / Jakt och vilt / Viltskador

  När vilt orsakar skador på egendomar är grundprincipen att skador helst ska förebyggas eller hindras genom ordinarie jakt. Om förebyggande åtgärder utförts men inte varit tillräckliga för att skydda

  Senast ändrad: 2020-09-16

 3. Natur och landsbygd / Aktiviteter och ingrepp i naturen / Dispenser och tillstånd för skyddad natur

  Det innebär att du kan behöva ansöka om Natura 2000-tillstånd för den åtgärd som du vill göra. Exempel på åtgärder som kan vara förbjudna Köra motordrivet fordon. Olika former av jakt. Organiserat friluftsliv

  Senast ändrad: 2020-09-15