Sökresultat

 1. Djur / Jakt och vilt / Skyddsjakt

  Skyddsjakt är en förebyggande åtgärd för att förebygga skador på boskap och åkermark. Den utförs när det inte finns någon annan lämplig lösning. Du ansöker om tillstånd för skyddsjakt hos

  Senast ändrad: 2020-09-16

 2. Djur / Jakt och vilt

  I jaktförordningen står vilka vilda djur som får jagas. Länsstyrelsen ansvarar för viltförvaltningen med hjälp av länets viltförvaltningsdelegation. All jakt i Sverige regleras utifrån

  Senast ändrad: 2020-09-15

 3. Djur / Skötsel av djur / Tillsyn över hundar och katter

  på Jordbruksverkets webbplats Hundar som förföljer vilt utanför organiserad jakt Hundar som tillåts driva eller förfölja vilt utanför organiserad jakt kan omhändertas. Den som har jakträttigheterna i området

  Senast ändrad: 2020-06-09

 4. Djur / Jakt och vilt / Älgjakt

  Fälld älg inom ett licens- eller älgskötselområde Du rapporterar in fälld älg i vår älgportal Älgdata. När årets jakt är över och inga fler älgar kommer fällas ska du som företrädare snarast möjligt

  Senast ändrad: 2020-09-16

 5. Djur / Jakt och vilt / Viltskador

  När vilt orsakar skador på egendomar är grundprincipen att skador helst ska förebyggas eller hindras genom ordinarie jakt. Om förebyggande åtgärder utförts men inte varit tillräckliga för att skydda

  Senast ändrad: 2020-09-16

 6. Om oss / Om Länsstyrelsen i Hallands län / Författningar

  Länsstyrelsen ger ut länets författningssamling. Den innehåller bland annat lokala föreskrifter om till exempel strandskydd, naturreservat, sjötrafik, jakt och kvalitetskrav för vatten

  Senast ändrad: 2020-09-18

 7. Djur / Jakt och vilt / Stora rovdjur

  Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur: björn, järv, kungsörn, lodjur och varg. Vi fattar beslut om skyddsjakt och licensjakt på stora rovdjur. I Sverige räknas björn

  Senast ändrad: 2020-09-16

 8. Natur och landsbygd / Livsmedel / Livsmedelsproduktion

  vegetabilier och ägg men även jakt, fiske, biodling och insamling av bär och svamp. Om du endast odlar vegetabilier eller föder upp djur för eget bruk behöver din anläggning inte registreras. Registrera

  Senast ändrad: 2020-09-16

 9. Om oss / Nyheter och press / Kungörelser och delgivningar

  i ärenden som exempelvis miljöskydd, naturvård, vattenvård, jakt och fiske samt allmänna val. Delgivning efter ansökan av enskild I vissa fall ska du som enskild person själv se till att delgivning sker

  Senast ändrad: 2020-08-19

 10. Natur och landsbygd / Mål för friluftslivet

  information om jakt Jakt och vilt Kontakt Conradin Weindl Friluftsstrateg E-post till Conradin Weindl Telefon 010-224 33 91 Gå till: Om Länsstyrelsen Tjänster Om innehållet Följ oss Facebook Twitter Instagram

  Senast ändrad: 2020-09-09