Sökresultat

 1. Djur / Jakt och vilt / Skyddsjakt

  Skyddsjakt är en förebyggande åtgärd för att förebygga skador på boskap och åkermark. Den utförs när det inte finns någon annan lämplig lösning. Du ansöker om tillstånd för skyddsjakt hos

  Senast ändrad: 2020-09-16

 2. Djur / Jakt och vilt / Älgjakt

  Fälld älg inom ett licens- eller älgskötselområde Du rapporterar in fälld älg i vår älgportal Älgdata. När årets jakt är över och inga fler älgar kommer fällas ska du som företrädare snarast möjligt

  Senast ändrad: 2020-09-16

 3. Natur och landsbygd / Livsmedel / Livsmedelsproduktion

  vegetabilier och ägg men även jakt, fiske, biodling och insamling av bär och svamp. Om du endast odlar vegetabilier eller föder upp djur för eget bruk behöver din anläggning inte registreras. Registrera

  Senast ändrad: 2020-09-16

 4. Natur och landsbygd / Aktiviteter och ingrepp i naturen / Dispenser och tillstånd för skyddad natur

  Det innebär att du kan behöva ansöka om Natura 2000-tillstånd för den åtgärd som du vill göra. Exempel på åtgärder som kan vara förbjudna Köra motordrivet fordon. Olika former av jakt. Organiserat friluftsliv

  Senast ändrad: 2020-09-15