Sökresultat

 1. Nulägesbeskrivning för Suseån.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / Nulägesbeskrivning för Suseån.pdf

  Regional samverkan inför prövning enligt den nationella planen Prövningsgrupp Suseån 102_1 Slutversion 2021-11-03 Dnr 531-3065-2021 Inledning Enligt 11 kap 27§ Miljöbalken ska alla som bedriver en tillståndståndspliktig

  Senast ändrad: 2022-09-13

 2. Bevarandeplan Steninge-Stensjöstrand.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / Bevarandeplan Steninge-Stensjöstrand.pdf

  och leriga bottnar som delvis exponeras vid lågvatten. Dessa bottnar täcks vanligtvis av blågrönalger och kiselalger. Till naturtypen räknas även bottnar med ålgräs. Karaktärsarter: Bandtång(ålgräs

  Senast ändrad: 2018-12-20

 3. Bevarandeplan Västra Getterön.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / Bevarandeplan Västra Getterön.pdf

  Grunda, sandiga och leriga bottnar som delvis exponeras vid lågvatten. Dessa bottnar täcks vanligtvis av blågrönalger och kiselalger. Till naturtypen räknas även bottnar med ålgräs. Karaktärsarter

  Senast ändrad: 2018-12-20

 4. Bevarandeplan Vallda Sandö.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / Bevarandeplan Vallda Sandö.pdf

  Bottnarna är nästan uteslutande fria från makrovegetation men på bottnarna finns mikroskopiska blågrönalger och kiselalger. Den makroskopiska faunan finns dels nedgrävda i bottnarna, exempel på det är musslor

  Senast ändrad: 2018-12-20

 5. Nulägesbeskrivning för Genevadsån.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / Nulägesbeskrivning för Genevadsån.pdf

  Nulägesbeskrivning för Genevadsån Regional samverkan inför prövning enligt den nationella planen Prövningsgrupp Genevadsån 99_1 Slutversion 2021-12-03 Dnr 531-4445-21 2 Inledning Enligt 11 kap. 27 § miljöbalken ska alla som bedriver en

  Senast ändrad: 2022-09-15

 6. Nulägesbeskrivning och analys Onsalahalvön_webb.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / Nulägesbeskrivning och analys Onsalahalvön_webb.pdf

  är Stockaån (VISSID:WA79515547) som Sandabäcken mynnar i. Stockaån har otillfredsställande status2 på grund av höga koncentrationer av näringsämnen som påverkar biologin (påväxt-kiselalger) negativt

  Senast ändrad: 2022-12-01

 7. Nulägesbeskrivning - Ätran samt Högvadsån.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / Nulägesbeskrivning - Ätran samt Högvadsån.pdf

  Regional samverkan inom prövningsgrupp: Ätran 103_1 Version: Slutversion 2024-06-24 Titel: Nulägesbeskrivning för prövningsgruppen Ätran samt Högvadsån Utgivare: Länsstyrelsen i Hallands

  Senast ändrad: 2024-06-25

 8. Bevarandeplan Balgö.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / Bevarandeplan Balgö.pdf

  och sandbottnar som blottas vid lågvatten Grunda, sandiga och leriga bottnar som delvis exponeras vid lågvatten. Dessa bottnar täcks vanligtvis av blågrönalger och kiselalger. Till naturtypen räknas även bottnar

  Senast ändrad: 2018-12-20

 9. Bevarandeplan Morups tånge.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / Bevarandeplan Morups tånge.pdf

  Ler- och sandbottnar som blottas vid lågvatten Grunda, sandiga och leriga bottnar som delvis exponeras vid lågvatten. Dessa bottnar täcks vanligtvis av blågrönalger och kiselalger. Till naturtypen

  Senast ändrad: 2019-03-15

 10. Bevarandeplan Steninge-Stensjöstrand.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / Bevarandeplan Steninge-Stensjöstrand.pdf

  och leriga bottnar som delvis exponeras vid lågvatten. Dessa bottnar täcks vanligtvis av blågrönalger och kiselalger. Till naturtypen räknas även bottnar med ålgräs. Karaktärsarter: Bandtång(ålgräs

  Senast ändrad: 2019-03-15

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss