Sökresultat

 1. Bottenfauna längs Hallandskusten 2021

  Om oss / Våra tjänster / Publikationer / Bottenfauna längs Hallandskusten 2021

  Bottenfauna längs Hallandskusten 2021 På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län har en undersökning av mjukbottenfauna utförts på 16 stationer längs Hallandskusten. Denna undersökning är en del

  Senast ändrad: 2024-07-09

 2. Hallands bottenfauna 2018

  Om oss / Våra tjänster / Publikationer

  Hallands bottenfauna 2018 På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län har följande undersökning av makrobottenfauna utförts under 2018 på 16 stationer längs Hallandskusten som ingår som en del

  Senast ändrad: 2024-07-09

 3. Bottenfauna i Hallands län 2023

  Om oss / Våra tjänster / Publikationer / Bottenfauna i Hallands län 2023

  Bottenfauna i Hallands län 2023 På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län har Ekologigruppen undersökt bottenfaunan vid 32 lokaler i rinnande vatten inom ramen för kalkeffektuppföljningen. Bedömning

  Senast ändrad: 2024-07-09

 4. Bottenfauna längs Hallandskusten, årsrapport 2023

  Om oss / Våra tjänster / Publikationer / Bottenfauna längs Hallandskusten, årsrapport 2023

  Bottenfauna längs Hallandskusten, årsrapport 2023 På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län har en undersökning av mjukbottenfauna utförts på 16 stationer längs Hallandskusten. Undersökningen

  Senast ändrad: 2024-07-09

 5. Bottenfauna i Hallands län 2022

  Om oss / Våra tjänster / Publikationer / Bottenfauna i Hallands län 2022

  Bottenfauna i Hallands län 2022 Inom ramen för kalkeffektuppföljningen i Hallands län har Ekologigruppen undersökt bottenfaunan vid 45 lokaler i rinnande vatten på uppdrag av Länsstyrelsen i Halland

  Senast ändrad: 2024-07-09

 6. 2014:15 Bottenfauna i Halland 2014

  Om oss / Våra tjänster / Publikationer / 2014:15 Bottenfauna i Halland 2014

  2014:15 Bottenfauna i Halland 2014 Rapporten redovisar resultat från undersökningar av bottenfauna i vattendrag inom kalkningsuppföljningen 2014. Bedömningar görs av status för surhet, övergödning

  Senast ändrad: 2024-07-09

 7. 2013:05 Bottenfauna i Hallands län 2012

  Om oss / Våra tjänster / Publikationer / 2013:05 Bottenfauna i Hallands län 2012

  2013:05 Bottenfauna i Hallands län 2012 På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län har Medins Biologi AB under våren 2012 genomfört bottenfaunaundersökningar i ett antal rinnande vatten inom ramen

  Senast ändrad: 2024-07-09

 8. 2013:29 Bottenfauna i Halland 2013

  Om oss / Våra tjänster / Publikationer / 2013:29 Bottenfauna i Halland 2013

  2013:29 Bottenfauna i Halland 2013

  Senast ändrad: 2024-07-09

 9. 2020:20 Bottenfauna i Hallands län 2020

  Om oss / Våra tjänster / Publikationer / 2020:20 Bottenfauna i Hallands län 2020

  2020:20 Bottenfauna i Hallands län 2020 Inom ramen för kalkeffektuppföljningen i Hallands län har Ekologgruppen undersökt bottenfaunan vid 32 lokaler i rinnande vatten, på uppdrag av Länsstyrelsen

  Senast ändrad: 2024-07-09

 10. 2019:26 Bottenfauna i Hallands län 2019

  Om oss / Våra tjänster / Publikationer / 2019:26 Bottenfauna i Hallands län 2019

  2019:26 Bottenfauna i Hallands län 2019 På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län har Ekologgruppen undersökt bottenfaunan vid 45 lokaler i rinnande vatten inom ramen för kalkeffektuppföljningen

  Senast ändrad: 2024-07-09

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss