Sökresultat

 1. Dispens för fridlysta arter

  Djur / Hotade arter / Dispens för fridlysta arter

  Dispens för fridlysta arter Fridlysta arter har ett starkt lagskydd. Du behöver dispens från Länsstyrelsen för att göra åtgärder som kan påverka fridlysta arter eller deras livsmiljöer. Åtgärder

  Senast ändrad: 2022-10-10

 2. Funderar du på att bygga en solcellsanläggning på marken.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / Funderar du på att bygga en solcellsanläggning på marken.pdf

  fridlysta-arter.html https://www.lansstyrelsen.se/halland/djur/hotade-arter/dispens-for-fridlysta-arter.html https://www.lansstyrelsen.se/halland/samhalle/trafik-och-infrastruktur/bygga-vid-vag.html https

  Senast ändrad: 2022-06-10

 3. tronninge-angar-beslut.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / tronninge-angar-beslut.pdf

  miljöbalken. Artskyddsförordningen (2007:845) 4-9 §§ Många arter är fridlysta enligt artskyddsförordningen. Det innebär att djuren och växterna inte får skadas eller störas, och i många fall även

  Senast ändrad: 2018-05-30

 4. Hotade djur och växter

  Djur / Hotade arter / Hotade djur och växter

  åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammen tas fram nationellt av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Fridlysta arter Det är regeringen som beslutar om fridlysning av en art i Sverige. Fridlysningen kan gälla

  Senast ändrad: 2022-10-12

 5. Förslag till beslut Norra och Södra Ören.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / Förslag till beslut Norra och Södra Ören.pdf

  gälla under häckningstid. För småtärna som är en av de viktigaste arterna att skydda i området behöver skyddet gälla 1 mars - 31 juli. Tiden följer rekommendationerna i strategin för bevarande av kustens

  Senast ändrad: 2019-12-11

 6. Motortrafik i naturen

  Samhälle / Trafik och infrastruktur / Motortrafik i naturen

  att söka dispens för terrängkörning. För vattenskoter och snöskoter gäller speciella regler. Terrängkörning på barmark är förbjuden i hela Sverige. Länsstyrelsen kan besluta om undantag från barmarksförbudet

  Senast ändrad: 2022-08-22

 7. Beslut Hovgård.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / Beslut Hovgård.pdf

  eller liggande träd och buskar, 26 skada, plocka eller samla in växter. Plockning av bär, matsvamp och enstaka exemplar av kärlväxter är dock tillåten förutsatt att arterna inte är fridlysta, 27

  Senast ändrad: 2019-01-24

 8. 13_FS_2017_4 - Om bildande av naturreservatet Skogsgård, Laholms kommun..pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / 13_FS_2017_4 - Om bildande av naturreservatet Skogsgård, Laholms kommun..pdf

  och enstaka exemplar av kärlväxter är dock tillåten, förutsatt att arterna inte är fridlysta,  skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,  inplantera/sätta ut för området främmande arter

  Senast ändrad: 2018-05-03

 9. 13_FS_2015_12 - Om bildande av naturreservatet Tygared, Laholms kommun.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / 13_FS_2015_12 - Om bildande av naturreservatet Tygared, Laholms kommun.pdf

  matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för fridlysta arter. Insamling för artbestämning är tillåtet om det sker på uppdrag av Länsstyrelsen eller efter tillstånd

  Senast ändrad: 2019-01-21

 10. Skattagård

  Besöksmål / Naturreservat / Skattagård

  Ovanliga arter har hittats här I Skattagård finns exempelvis den ovanliga arten kornbandmossa. Ytterligare en sällsynthet har påträffats på ett par lönnar vid den övergivna gårdsplanen i nordväst. Här växer

  Senast ändrad: 2022-09-08