Sökresultat

 1. Dispens för fridlysta arter

  Djur / Hotade arter / Dispens för fridlysta arter

  Västernorrland Länsstyrelsen Västmanland Länsstyrelsen Västra Götaland Länsstyrelsen Örebro Länsstyrelsen Östergötland Dispens för fridlysta arter Fridlysta arter har ett starkt lagskydd. Du behöver dispens

  Senast ändrad: 2023-06-16

 2. Dispens från generellt biotopskydd

  Natur och landsbygd / Aktiviteter och åtgärder i naturen / Dispens från generellt biotopskydd

  Västernorrland Länsstyrelsen Västmanland Länsstyrelsen Västra Götaland Länsstyrelsen Örebro Länsstyrelsen Östergötland Dispens från generellt biotopskydd Du får inte göra åtgärder som kan skada skyddade biotoper

  Senast ändrad: 2023-09-26

 3. Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

  Natur och landsbygd / Aktiviteter och åtgärder i naturen / Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

  Västernorrland Länsstyrelsen Västmanland Länsstyrelsen Västra Götaland Länsstyrelsen Örebro Länsstyrelsen Östergötland Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde Planerar du att göra

  Senast ändrad: 2023-09-28

 4. Funderar du på att bygga en solcellsanläggning på marken.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / Funderar du på att bygga en solcellsanläggning på marken.pdf

  /hotade-arter/dispens-for-fridlysta-arter.html https://www.lansstyrelsen.se/halland/djur/hotade-arter/dispens-for-fridlysta-arter.html https://www.lansstyrelsen.se/halland/samhalle/trafik-och-infrastruktur

  Senast ändrad: 2023-01-23

 5. Vägledning kring solcellsanläggningar på marken

  Natur och landsbygd / Aktiviteter och åtgärder i naturen / Åtgärd i naturmiljön / Vägledning kring solcellsanläggningar på marken

  eller dispens. Mer om dispenser och tillstånd för åtgärder i naturen Artskydd Solcellsanläggningen får inte skada fridlysta och skyddsvärda arter samt deras skyddade livsmiljöer. Därför kan det krävas

  Senast ändrad: 2023-09-22

 6. tronninge-angar-beslut.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / tronninge-angar-beslut.pdf

  miljöbalken. Artskyddsförordningen (2007:845) 4-9 §§ Många arter är fridlysta enligt artskyddsförordningen. Det innebär att djuren och växterna inte får skadas eller störas, och i många fall även

  Senast ändrad: 2018-05-30

 7. Hotade djur och växter

  Djur / Hotade arter / Hotade djur och växter

  Fridlysta arter Det är regeringen som beslutar om fridlysning av en art i Sverige. Fridlysningen kan gälla i hela landet, eller i vissa län. Länsstyrelsen prövar ansökningar om dispens från fridlysning

  Senast ändrad: 2023-06-16

 8. Förslag till beslut Norra och Södra Ören.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / Förslag till beslut Norra och Södra Ören.pdf

  gälla under häckningstid. För småtärna som är en av de viktigaste arterna att skydda i området behöver skyddet gälla 1 mars - 31 juli. Tiden följer rekommendationerna i strategin för bevarande av kustens

  Senast ändrad: 2019-12-11

 9. Motortrafik i naturen

  Samhälle / Trafik och infrastruktur / Motortrafik i naturen

  även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens för terrängkörning. För vattenskoter och snöskoter gäller speciella regler

  Senast ändrad: 2023-06-09

 10. Beslut Hovgård.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / Beslut Hovgård.pdf

  eller liggande träd och buskar, 26 skada, plocka eller samla in växter. Plockning av bär, matsvamp och enstaka exemplar av kärlväxter är dock tillåten förutsatt att arterna inte är fridlysta, 27

  Senast ändrad: 2019-01-24

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss