Sökresultat

 1. Dispens för fridlysta arter

  Djur / Hotade arter / Dispens för fridlysta arter

  Fridlysta arter har ett starkt lagskydd. Du behöver dispens från Länsstyrelsen för att göra åtgärder som kan påverka fridlysta arter eller deras livsmiljöer

  Senast ändrad: 2020-09-15

 2. Ansökan om artskyddsdispens.pdfPDF

  Länsstyrelsen / Ansökan om artskyddsdispens.pdf

  artskyddsförordningen (enbart arter listade i bilaga 1) Dispens får endast ges om det inte finns någon annan lämplig lösning, inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus samt att dispensen behövs

  Senast ändrad: 2018-11-08

 3. Hotade djur och växter

  Djur / Hotade arter / Hotade djur och växter

  i hela landet, eller i vissa län. Länsstyrelsen prövar ansökningar om dispens från fridlysning. Vi kan också informera om vilka fridlysta växter och djur som förekommer i länet. På Naturvårdsverkets

  Senast ändrad: 2020-09-15

 4. tronninge-angar-beslut.pdfPDF

  Länsstyrelsen / tronninge-angar-beslut.pdf

  miljöbalken. Artskyddsförordningen (2007:845) 4-9 §§ Många arter är fridlysta enligt artskyddsförordningen. Det innebär att djuren och växterna inte får skadas eller störas, och i många fall även

  Senast ändrad: 2018-05-30

 5. Beslut Hovgård.pdfPDF

  Länsstyrelsen / Beslut Hovgård.pdf

  för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk är, med vissa undantag, förbjuden. 4-9 §§ artskyddsförordningen (2007:845), fridlysta arter Många arter är fridlysta. Det innebär att djuren och växterna inte får

  Senast ändrad: 2019-01-24