Sökresultat

 1. Dispens för fridlysta arter

  Djur / Hotade arter / Dispens för fridlysta arter

  Dispens för fridlysta arter Fridlysta arter har ett starkt lagskydd. Du behöver dispens från Länsstyrelsen för att göra åtgärder som kan påverka fridlysta arter eller deras livsmiljöer. Åtgärder

  Senast ändrad: 2024-06-24

 2. Dispens från generellt biotopskydd

  Natur och landsbygd / Aktiviteter och åtgärder i naturen / Dispens från generellt biotopskydd

  Dispens från generellt biotopskydd Du får inte göra åtgärder som kan skada skyddade biotoper. Exempel på skyddade biotoper är diken, våtmarker, odlingsrösen och alléer. Om du ändå behöver göra

  Senast ändrad: 2024-03-25

 3. Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

  Natur och landsbygd / Aktiviteter och åtgärder i naturen / Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

  Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde Planerar du att göra en åtgärd eller aktivitet i ett skyddat naturområde? Då kan du behöva dispens eller tillstånd. Skyddade

  Senast ändrad: 2024-04-08

 4. Aktiviteter och åtgärder i naturen

  Natur och landsbygd / Aktiviteter och åtgärder i naturen

  och Riksantikvarieämbetet. Förordning om miljöhänsyn i jordbruket Dispens för fridlysta arter Fridlysta arter har ett starkt lagskydd. Du behöver dispens från Länsstyrelsen för att göra åtgärder som kan påverka fridlysta

  Senast ändrad: 2024-06-14

 5. Funderar du på att bygga en solcellsanläggning på marken.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / Funderar du på att bygga en solcellsanläggning på marken.pdf

  /hotade-arter/dispens-for-fridlysta-arter.html https://www.lansstyrelsen.se/halland/djur/hotade-arter/dispens-for-fridlysta-arter.html https://www.lansstyrelsen.se/halland/samhalle/trafik-och-infrastruktur

  Senast ändrad: 2024-05-22

 6. Vägledning kring solcellsanläggningar på marken

  Natur och landsbygd / Aktiviteter och åtgärder i naturen / Åtgärd i naturmiljön / Vägledning kring solcellsanläggningar på marken

  eller dispens. Mer om dispenser och tillstånd för åtgärder i naturen Artskydd Solcellsanläggningen får inte skada fridlysta och skyddsvärda arter samt deras skyddade livsmiljöer. Därför kan det krävas

  Senast ändrad: 2024-05-22

 7. tronninge-angar-beslut.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / tronninge-angar-beslut.pdf

  miljöbalken. Artskyddsförordningen (2007:845) 4-9 §§ Många arter är fridlysta enligt artskyddsförordningen. Det innebär att djuren och växterna inte får skadas eller störas, och i många fall även

  Senast ändrad: 2018-05-30

 8. Hotade djur och växter

  Djur / Hotade arter / Hotade djur och växter

  åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammen tas fram nationellt av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Fridlysta arter Det är regeringen som beslutar om fridlysning av en art i Sverige. Fridlysningen kan gälla

  Senast ändrad: 2024-03-25

 9. Förslag till beslut Norra och Södra Ören.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / Förslag till beslut Norra och Södra Ören.pdf

  gälla under häckningstid. För småtärna som är en av de viktigaste arterna att skydda i området behöver skyddet gälla 1 mars - 31 juli. Tiden följer rekommendationerna i strategin för bevarande av kustens

  Senast ändrad: 2019-12-11

 10. Motortrafik i naturen

  Samhälle / Trafik och infrastruktur / Motortrafik i naturen

  att söka dispens för terrängkörning. För vattenskoter och snöskoter gäller speciella regler. Terrängkörning på barmark är förbjuden i hela Sverige. Länsstyrelsen kan besluta om undantag från barmarksförbudet

  Senast ändrad: 2024-05-15

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss