Yttra Berg

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 3

Publikationstyp: Broschyr/folder

Välkommen till naturreservatet Yttra Berg. Reservatet bildades 1993 för att bevara och återskapa ett gammalt kulturlandskap med det växt- och djurliv som hör till detta. Inom reservatet finns fyra naturstigar som presenteras i denna folder.

Kontakt