Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vill du bevara din skogs höga naturvärden

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Äger du skogsmark som har höga naturvärden? Som skogsägare kan du via en intresseanmälan föreslå skogsområden för formellt skydd.

Med formellt skydd menas att ett område skyddas som naturreservat, biotopskydd eller naturvårdsavtal. Vi vill att du som markägare ska få vara mer delaktig i arbetet med att skydda värdefull natur - med utgångspunkten att det är du som bäst känner till din skog. Om din mark skyddas ger det rätt till ersättning.

I broschyren kan du läsa mer om vilka skogstyper som kommer prioriteras i Halland och hur processen går till.

Kontakt