Vildbin i Halland

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 16

Publikationstyp: Broschyr/folder

Det finns nu 273 arter av vilda bin i Sverige. Dessa är mycket viktiga för pollineringen av våra grödor. Men många arter av vildbin är idag rödlistade, vilket innebär att de riskerar att dö ut. Hela 208 vildbiarter har hittats i Hallands län och av dessa är nästan en fjärdedel rödlistade.

I denna broschyr kan du läsa om några av de hotade vildbiarterna i länet. Du kan också läsa om vad Länsstyrelsen gör för att gynna bin och andra pollinerande insekter samt få tips på vad du själv kan göra.

Kontakt