Verksamhetsplan 2021

Om publikationen

Löpnummer: saknas

Diarienummer: 106-2279-2021

ISBN/ISSN-nr: saknas

Publiceringsår: 2021

Sidantal: 28

Publikationstyp: Annan

Länsstyrelsens verksamhetsplan för 2021 med presentation av vår organisation och länsledningens inledning redovisas i detta dokument.

Här beskrivs Länsstyrelsens vision och roll, den gemensamma värdegrunden som tillsammans med årets inriktning är grunden för vårt arbete 2021.

Kontakt