Verksamhetsplan 2021

Om publikationen

Löpnummer:
saknas
Diarienummer:
106-2279-2021
ISBN/ISSN-nr:
saknas
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Annan

Länsstyrelsens verksamhetsplan för 2021 med presentation av vår organisation och länsledningens inledning redovisas i detta dokument.

Här beskrivs Länsstyrelsens vision och roll, den gemensamma värdegrunden som tillsammans med årets inriktning är grunden för vårt arbete 2021.

Kontakt