Verksamhetsplan 2020

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 106-8873-2019

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 68

Publikationstyp: Annan

Länsstyrelsens verksamhetsplan för 2020 med presentation av vår organisation och länsledningens inledning redovisas i detta dokument.

Här beskrivs Länsstyrelsens vision och roll, den gemensamma värdegrunden som tillsammans med årets inriktning är grunden för vårt arbete 2020.

Kontakt