Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Utredning av översvämning enligt förordning om översvämningsrisker

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
2319-2020
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport
En livboj hänger på en stolpe som står mitt i vatten. Översvämning.

Vid en mer omfattande översvämning, som enligt förordningen (SFS 2009:956) 1 om översvämningsrisker kan bli aktuell att rapporteras till EU, ansvarar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att ge berörd Länsstyrelse i uppdrag att genomföra en utredning av översvämningen. Med anledning av de kraftiga nederbördsmängder och höga flöden som drabbade länet under februari månad 2020 gav därför MSB Länsstyrelsen i Hallands län i uppdrag att genomföra en utredning enligt förordningen (2009:956) om översvämningsrisker.


Utredningen har genomförts enligt av MSB framtagen vägledning och omfattar vattendragen Viskan, Ätran, Nissan och Lagan, även mindre vattendrag och sjöar i anslutning till angivna vattendrag har inkluderats i utredningen. Ambitionen har varit att skapa en sammanhållen bild av översvämningens förlopp, dess konsekvenser och hanteringen av händelsen, vilket medför att utöver Hallands län även berörda delar av Västra Götalands län, Jönköpings län och Kronobergs län inkluderats i utredningen.

Kontakt