Tempererad lövskog i Halland

Om publikationen

Löpnummer: 1999:1

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084

Publiceringsår: 1999

Sidantal: 98

Publikationstyp: Rapport

Tempererad lövskog förekommer i tre områden på norra halvklotet: Europa, Nordamerika och Fjärran Östern. Europas lövskogar är förhållandevis artfattiga jämfört med de övriga lövskogsbiomen. Boken är det dominerande trädslaget såväl i Mellaneuropa som i Halland. Även ekskogar har stor utbredning. I Halland befinner sig de tempererade lövskogarna vid sin norra gräns.

Kontakt