Tempererad lövskog i Halland

Om publikationen

Löpnummer:
1999:1
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
1999
Sidantal:
98
Publikationstyp:
Rapport

Tempererad lövskog förekommer i tre områden på norra halvklotet: Europa, Nordamerika och Fjärran Östern. Europas lövskogar är förhållandevis artfattiga jämfört med de övriga lövskogsbiomen. Boken är det dominerande trädslaget såväl i Mellaneuropa som i Halland. Även ekskogar har stor utbredning. I Halland befinner sig de tempererade lövskogarna vid sin norra gräns.

Kontakt