Smittskydd Häst - Stoppa kvarkan

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 5

Publikationstyp: Rapport

Detta är en utvärdering av informationsinsatsen och sammanställning av workshopresultaten för projektet Smittskydd häst. Ett projekt som genomfördes hösten 2017 som fick stöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

 

 

 

 

 

Kontakt