Smittskydd Häst - Stoppa kvarkan

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
5
Publikationstyp:
Rapport

Detta är en utvärdering av informationsinsatsen och sammanställning av workshopresultaten för projektet Smittskydd häst. Ett projekt som genomfördes hösten 2017 som fick stöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

 

 

 

 

 

Kontakt