Skötselplan Ringenäs skjutfält

Om publikationen

Löpnummer: 2019:18

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 42

Publikationstyp: Rapport

Framsida av skötselplanen. Vit med blå text.

Skötselplan för Ringenäs skjutfält. Naturvärdena inom Ringenäs skjutfält är unika. Det historiska hed- och ängsbruket har här fortsatt genom den skötsel som varit nödvändig för övningsfältets verksamhet. Här finns en enastående biologisk mångfald av såväl växter, djur som
svampar. Skjutfältet är knappt 145 hektar stort varav de öppna delarna täcker omkring 120 hektar. 53 ha omfattas av Natura 2000-skydd och för detta område finns en särskild plan för hur värdena ska bevaras och skötas, Bevarandeplan.

Kontakt