Skötselplan Nyårsåsens skjutfält 2019:17

Om publikationen

Löpnummer: 2019:17

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 13

Publikationstyp: Rapport

Skötselplanens framsida. Vit med blå text.

Skötselplan för Nyårsåsens skjutfält. Naturvärdena inom Nyårsåsens skjutfält är stora och framförallt knutna till de öppna hävdade gräsmarkerna med pollen och nektarrika blommande örter. Naturvärdena är även stora i de skogsområden som ligger som en krans till den öppna marken, i öster ädellövskog och i väster blandskogar med tall och löv.

Markerna sköts genom bränning, slåtter, slyröjning, naturvårdsinriktad skötsel av löv- och tallskogar samt ett produktionsinriktat skogsbruk av granbestånden.

Kontakt