Särskilt skyddsvärda träd, Samråd om åtgärder

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 8

Publikationstyp: Broschyr/folder

En broschyr till dig som äger eller förvaltar skyddsvärda träd eller andra stora gamla lövträd. Informationen vänder sig till kommuner, privatpersoner, entreprenörer och myndigheter.

Här kan du läsa om i vilka fall du ska samråda med Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen, innan du utför åtgärder som väsentligt skulle påverka skyddsvärda träd.

Kontakt